Takip et
Fuad Bakioğlu
Fuad Bakioğlu
kmu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fear of COVID-19 and positivity: Mediating role of intolerance of uncertainty, depression, anxiety, and stress
F Bakioğlu, O Korkmaz, H Ercan
International journal of mental health and addiction 19, 2369-2382, 2021
10582021
Big five-personality trait and internet addiction: A meta-analytic review
AR Kayiş, SA Satici, MF Yilmaz, D Şimşek, E Ceyhan, F Bakioğlu
Computers in Human Behavior 63, 35-40, 2016
4012016
KÜLTÜRLERARASI TOLERANS İLE AHLAKİ OLGUNLUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ.
R ŞAHİN, F BAKİOĞLU
Journal of International Social Research 7 (29), 2014
382014
Internet addiction and social self-efficacy: the mediator role of loneliness
F Bakioğlu
Anales de Psicología/Annals of Psychology 36 (3), 435-442, 2020
332020
Burnout and wellbeing of teacher candidates: The mediator role of cynicism
F Bakioğlu, Z Kiraz
Anales De Psicología/Annals of Psychology 35 (3), 521-528, 2019
292019
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması
F Bakioğlu, AS Türküm
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2), 717-725, 2019
202019
Adaptation and validation of the Online-Fear of Missing Out Inventory into Turkish and the association with social media addiction, smartphone addiction, and life satisfaction
F Bakioğlu, M Deniz, MD Griffiths, AH Pakpour
BMC psychology 10 (1), 154, 2022
192022
Psikolojik danışman adaylarının özyeterlikleri ile kültüre duyarlılıkları, cinsiyet rolleri ve bilinçli farkındalıkları arasındaki ilişkilerin incelenmesi
F Bakioğlu
PQDT-Global, 2018
182018
Submissive behavior and cyber bullying: A study on the mediator roles of cyber victimization and moral disengagement
B Eraslan-Çapan, F Bakioğlu
Psychologica Belgica 60 (1), 18, 2020
162020
Psychometric properties of adaptation of the social efficacy and outcome expectations scale to Turkish
F Bakioglu, AS Turkum
European Journal of Educational Research 6 (2), 213-223, 2017
162017
Adaptation of Collective Moral Disengagement Scale into Turkish Culture for Adolescents.
BE Çapan, F Bakioglu
Universal Journal of Educational Research 4 (6), 1452-1457, 2016
162016
Investigation of the Relationships among Psychological Counselor Candidates' Counseling Self-Efficacy, Multicultural Competence, Gender Roles, and Mindfulness.
F Bakioglu, AS Türküm
International Journal of Progressive Education 16 (2), 223-239, 2020
132020
Ergenlerde sır saklamanın duygusal özerklik, ahlaki olgunluk, yalnızlık, utangaçlık ve sosyal destek açısından incelenmesi
M Deniz, F BAKİOGLU
Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (3), 1118-1133, 2017
132017
Moral disengagement and cyber bullying, a mediator role of emphatic tendency
F Bakioğlu, BE Çapan
International Journal of Technoethics (IJT) 10 (2), 22-34, 2019
122019
Siber Zorbalık Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Psikometrik özellikleri.
B ERASLAN ÇAPAN, F Bakioğlu, S Kirteke
Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 21, 2020
11*2020
Adaptation of gender role attitudes scale to Turkish: A study of validity and reliability
F Bakioğlu, AS Türküm
Kastamonu Education Journal 27 (2), 2019
112019
Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma özyeterliklerinin çeşitli betimsel özellikleri açısından incelenmesi
F BAKİOĞLU, AS TÜRKÜM
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 178-190, 2019
9*2019
AKADEMİK ÖZGÜVEN ÖLÇEĞİNİN (AÖÖ) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
A Kalkan, F Bakioğlu, Y Toprak
Milli Eğitim Dergisi 49 (225), 319-342, 2020
72020
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULDAKİ TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARI İLE OKULA BAĞLANMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
MS UZUN, F BAKİOĞLU
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 220-241, 2022
5*2022
Özel eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları ile iş doyumu arasındaki ilişkide iş motivasyonunun aracılık rolü
İ Yıldız
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 2021
52021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20