Follow
Selahattin Dilidüzgün
Selahattin Dilidüzgün
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çağdaş çocuk yazını: Yazın eğitimine atılan ilk adım
S Dilidüzgün
Morpa Kültür Yayınları, 2007
3532007
Metindilbilim ve Türkçe öğretimi: Uygulamalı bir yaklaşım
Ş Dilidüzgün
Anı Yayıncılık, 2017
1252017
Hüve'l-baki: İstanbul'da Osmanlı mezarlıkları ve mezar taşları
HP Laqueur, S Dilidüzgün
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih vakfı, 1997
1231997
Türkçe öğretiminde metindilbilimsel bağlamda uygulamalı bir yaklaşım
Ş Dilidüzgün
Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2008
852008
Okuma öğretimi hedefleri bağlamında Türkçe ders kitaplarındaki çocuk edebiyatı ürünleri
S Dilidüzgün
HAYEF Journal of Education 1 (2), 43-55, 2004
592004
Türkçe öğretiminde sözcük öğretme yöntemlerinin yeterliliği
Ş Dilidüzgün
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 233-258, 2014
492014
The Effect of Process Writing Activities on the Writing Skills of Prospective Turkish Teachers.
S Dilidüzgün
Eurasian Journal of Educational Research 52, 189-210, 2013
392013
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinler
Ş Dilidüzgün
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1995
371995
Dinleme eğitimi
Ş Dilidüzgün
Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı, 2013
242013
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ŞİİR ETKİNLİKLERİNİN KÜLTÜREL İŞLEVİ
ÖS Polat, Ş DİLİDÜZGÜN
Turkish Studies (Elektronik) 10 (7), 815-834, 2015
212015
Ortaokul Türkçe derslerinde oku (ma) dan özet yaz (ma) ya
Ş DİLİDÜZGÜN
212013
Yabancı dil olarak Türkçe ve İngilizce ders kitaplarındaki sözcüklerin kullanım sıklığı bağlamında değerlendirilmesi
AY Özdemirel, Ş Dilidüzgün
OPUS International Journal of Society Researches 9 (16), 1464-1505, 2018
192018
Yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanan ilköğretim Türkçe öğretim programı ve ders kitaplarında metin-odaklı görevlerin yeri
Ş Dilidüzgün
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17, 274-290, 2009
182009
Türkçe derslerinde metin etkinliklerinin okuma-anlama kazanımlarını gerçekleştirme yeterliği-bir öykü örneği
Ş Dilidüzgün
HAYEF Journal of Education 7 (1), 13-30, 2010
152010
Metin türü odaklı özet çıkarma çalışmalarının özet çıkarma becerisini geliştirmeye etkisi
Ş Dilidüzgün, Ş Genç
Türkçe eğitiminde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar. Ankara: Pegem Akademi …, 2014
132014
Türkçe derslerinde tiyatro metinlerinin işlevselliği
Ş Dilidüzgün, N Kuyumcu
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and …, 2013
112013
İlköğretim Türkçe metin çalışmalarında metin türü farkındalığı
Ş Dilidüzgün
Theoritical and Applied Researches on Turkish Language Teaching (ss. 459-476 …, 2011
112011
Türkçe öğretiminde metin türüne uygun okuma eğitimi
DAK BAŞOĞUL, Ş DİLİDÜZGÜN, ZÇ EDİZER, M KARAGÖZ
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 165-185, 2019
102019
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin odaklı dilbilgisi öğretimi üzerine öğrenci görüşleri
Ö YILMAZ, Ş DİLİDÜZGÜN
Ana Dili Eğitimi Dergisi 7 (1), 217-234, 2019
102019
Eylem odaklı yaklaşım bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma etkinlikleri
Ş Dilidüzgün
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 1 (2), 16-34, 2015
92015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20