Seda Gül Kartal
Seda Gül Kartal
Marmara Üniversiresi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Cumhuriyet Dönemi Türk Çocuk Roman ve Hikâyelerinde Fantastik Ögeler (1923-1960)
SG Kartal
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
52007
Peyami Safa’nın Romanlarında İdealist Gençler ve Ortak Özellikleri
SG Kartal
Erdem, 111-124, 2012
32012
Şevket Bulut’un Hikâyelerinde Anadolu Şehirleri ve Anadolu İnsanının Şehirlilik Algı
SG Kartal
II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST’19) - Şehrin Dili, 238, 2019
2019
Şerif Benekçi
SG Kartal
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985), 2019
2019
Hayrettin Ziya Taluy
SG Kartal
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985), 2019
2019
Ziya Hanhan
SG Kartal
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985), 2019
2019
Tarık Buğra'nın Fikir Yazılarında Eğitim Sorunu
SG Kartal
Prof. Dr. Kâzım Yetiş Armağanı, 320-337, 2019
2019
Sözlü Edebiyat Ürünlerinden Masal Türü Vasıtasıyla Kültür Aktarımı Ve Eflâtun Cem Güney’in Derleyip Yazdığı Çocuk Masallarında Yer Alan Kültürel Unsurlar
SG Kartal
IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, 493-501, 2017
2017
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Eserlerinde Kahve ve Kahve Kültürü
SG Kartal
Folklor/Edebiyat 23 (91), 211-236, 2017
2017
Ebu Mukbil Kemal'in Dülgerin Kızı Adlı Romanında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşları
SG KARTAL
Electronic Turkish Studies 11 (10), 343-360, 2016
2016
Türk Romanında Eğitim-Öğretim Görmüş Kahramanlar (1870-1908)
SG KARTAL
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
2013
1922-1958 Tarihleri Arasında Akbaba Dergisinde Yayımlanan Karikatürlerde Yahya Kemal Beyatlı
SG Kartal
Bir Medeniyeti Yorumlamak, Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal Beyatlı …, 2008
2008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12