Follow
ÖMÜR SADİOĞLU
ÖMÜR SADİOĞLU
Sınıf Öğretmenliği Öğretim Üyesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin sorunları, beklentileri ve önerileri
Ö Sadioğlu, A Bilgin, S Batu
1272013
İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile cinsiyet ve anne-baba eğitim durumu arasındaki ilişki
Ö Sadioğlu, A Bilgin
İlköğretim Online 7 (3), 814-822, 2008
1162008
Sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri
Ö Sadioğlu, ES Batu, A Bilgin
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2), 399-432, 2012
922012
Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin sorunları, beklentileri ve önerilerine yönelik nitel bir araştırma
Ö Sadioğlu
PQDT-Global, 2011
872011
Problems, expectations, and suggestions of elementary teachers regarding inclusion
S Batu
Edam, 2013
862013
Değerlerin öğretiminde çizgi filmler: Rafadan Tayfa örneği
Ö Sadioğlu, M Turan, N Dikmen, M Yılmaz, Y Özkan
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 240-251, 2018
292018
The levels of anxiety and hopelessness of primary education children with speech disorders and of their parents
N İpek, MT Derman, Ö Sadioğlu
Elementary Education Online 9 (1), 2010
292010
The views of pre-service teachers about creative drama: A study according to gender
Ş Sungurtekin, GO Sezer, PB Kahraman, Ö Sadioğlu
İlköğretim Online 8 (3), 755-770, 2009
282009
Sınıf öğretmenliğinden mezun olan öğretmenlerle başka alanlardan mezun olan sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde yaşadıkları güçlüklerin karşılaştırılması
Ö Sadioğlu, A Oksal
İlköğretim Online 7 (1), 71-89, 2008
142008
Determining the information literacy skills of teacher candidates for the sustainability of quality in education
Ö Sadioğlu, N İpek, MT Derman
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1455-1459, 2009
132009
Sınıf öğretmeni adaylarının kişiler arası öz-yeterlik inançları ile kendini toparlama gücünün farklı değişkenler açısından incelenmesi
G Onur Sezer, Ö Sadioğlu
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (15), 203-219, 2015
122015
The Comparison of toy preferences of teacher candidates in first and fourth grades of preschool education
GO SEZER, Ö SADİOĞLU
International Journal of Early Childhood Education Research 1, 62-75, 2012
122012
2018 Tarihinde Yenilenen Hayat Bilgisi Öğretim Programı Kazanımlarında Ulusal Değerler
A Esemen, Ö Sadioğlu
Academy Journal of Educational Sciences 3 (1), 14-27, 2019
112019
KPSS’YE GİRECEK SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINAV KAYGILARI İLE ÖZ DUYARLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ö Sadioğlu, GO SEZER
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 223-244, 2016
102016
2009 ve 2017 Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Engellilere Yönelik Farkındalık Oluşturması Açısından İncelenmesi
Ö SADİOĞLU, B KAYA
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (1), 153-176, 2018
92018
The critical reading skills of primary school students according to gender differences and educational level of their fathers and mothers
Ö Sadioğlu, A Bilgin
Elementary Education Online 7 (3), 814-822, 2008
92008
Cumhuriyet’ten günümüze (1923-2017) ilkokul Türkçe öğretim programlarında dil bilgisi ve imla
Y Aydın, Ö Sadioğlu
Ana Dili Eğitimi Dergisi 6 (4), 1091-1111, 2018
82018
Primary school teachers’ opinions related to inclusion of students with special needs
Ö Sadioğlu, ES Batu, A Bilgin
Journal of Uludağ University Faculty of Education 25 (2), 399-432, 2012
82012
İlkokul Türkçe ders kitaplarının eleştirel okuma becerisi açısından incelenmesi
A Esemen, Ö Sadioğlu
Türk Kütüphaneciliği 35 (3), 436-460, 2021
52021
CARTOONS IN VALUES EDUCATION: EXAMPLE OF'RAFADAN TAYFA.
Ö Sadioğlu, M Turan, ND Dikmen, M Yılmaz, YÖ Muhtar
Inonu University Journal of The Faculty of Education (INUJFE) 19 (3), 2018
52018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20