Follow
Prof. Dr. Hüseyin KIRIMOĞLU
Prof. Dr. Hüseyin KIRIMOĞLU
Muş Alparslan Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Verified email at alparslan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin spora katılım düzeylerine göre incelemesi
H Kırımoğlu, N Parlak, Ç Dereceli, A Kepoğlu
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2), 147-154, 2008
662008
Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi (Hatay İl Örneği)
Y YILDIRIM, H KIRIMOĞLU, A TEMİZ
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi 12 (1), 29-35, 2010
572010
TÜRKİYE’DEKİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTİHDAM SORUNU AÇISINDAN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
H Kırımoğlu
Kastamonu Education Journal 18 (1), 37-46, 2010
492010
Türk Antrenörlerin Yilmazlik Düzeylerinin İncelenmesi
H Kırımoğlu, GF Çokluk, Y Yıldırım
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 11 (39), 115-127, 2012
482012
İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN YILMAZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Hatay İli Örneği
H Kırımoğlu, Y Yıldırım, A Temiz
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 4 (1), 88-97, 2010
402010
YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU 6. 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE YALNIZLIK VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (HATAY İLİ ÖRNEĞİ)
H Kırımoğlu, GF Çokluk, Y Yıldırım
Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 8 (3), 101-108, 2010
392010
The effect of special physical education and sports program on the quality of life of the children with mental retardation
EL İlhan, H Kırımoğlu, GF Cokluk
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (1), 1-8, 2013
352013
Atletizm antrenörlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
M Tatlıcı, H Kırımoğlu
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (1), 34-47, 2008
302008
The Effects of Physical Education and Sports on the Self-Concept of the Children with Mild Mental Disabilities
G Filazoğlu-ÇOKLUK, H KIRIMOĞLU, AŞ ÖZ, EL İLHAN
International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) 11 (3), 52-58, 2015
292015
İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN STRESLE BAŞAÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ AYDIN İL ÖRNEĞİ
H Kırımoğlu, Y Yıldırım, A Temiz
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2), 144-154, 2011
252011
Öğretmen adaylarının zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum düzeylerinin incelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği)
H Kırımoğlu, M Dallı, A Yılmaz, M Say
Journal of Human Sciences 14 (4), 3116-3125, 2017
232017
İLKÖĞRETİM, ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖĞRETMENLERİ İLE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN FİZİKSEL EGZERSİZE KATILIMLARININ …
H Kırımoğlu, O Esentürk, EL İlhan, A Yılmaz, K Kaynak
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (4), 231-244, 2016
232016
Zihinsel Engelli Çocuklarda Özel Atletizm Antrenmanlarının Öz Bakım Beceri Düzeylerine Etkisi
M İlhan, E.L., Kırımoğlu, H., Tuncel, M., Altun
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (3), 145-160, 2015
232015
ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE SPORUN ETKİLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H Kırımoğlu, A Yılmaz, F Soyer, M Beyleroğlu, EL İlhan
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (1), 80-88, 2016
212016
Türkiye 13 yaş altı badminton şampiyonasına katılan sporcu öğrenciler ile sporcu olmayan öğrencilerin atılganlık düzeylerinin karşılaştırılması
H KIRIMOĞLU
SÜ BES Bilim Dergisi 10 (2), 1-9, 2008
182008
Comparison of loneliness and social skill levels of children with specific learning disabilities in terms of participation in sports
A Yılmaz, H Kırımoğlu, F Soyer
Education Sciences 8 (1), 37, 2018
162018
İlköğretim II. kademe öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin spora katılımları bakımından incelenmesi (Ankara-Elmadağ ilçesi örneği)
H Kırımoğlu, A Kepoğlu, Ç Dereceli, N Parlak, E Tozoğlu
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 11 (1), 7-15, 2009
152009
Sports and physical activity as a preventative social support approach to loneliness and hopelessness of adolescents
SS Gümüş, AŞ Öz, H Kırımoğlu
Journal of Human Sciences 8 (2), 1-14, 2011
142011
İlköğretim II. kademe öğrencilerinin madde kullanımı ve bağımlılığını önlemede, okul yöneticisi, beden eğitimi ve rehber öğretmenlerin bilgi, görüş ve önerileri (Ankara il örneği)
H Kirimoğlu
132007
The effect of physical education and sports program on the positive growth and coping strategies of the adolescent with mental retardation
HK Aysegül Öz and ,Levent İlhan Gulsen Filazoglu Cokluk
SHS Web of Conferences 26, 1-6, 2016
12*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20