Takip et
Murat BİROL
Murat BİROL
Karadeniz Tarımsal Araştırma Ensitütsü
tarimorman.gov.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Soil quality and spatial variability assessment of land use effects in a typic haplustoll
E Ozgoz, H Gunal, N Acir, F Gokmen, M Birol, M Budak
Land degradation & development 24 (3), 277-286, 2013
952013
Odun Sirkesinin Tarımda Kullanımı
M Birol, E Günal
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 9 (1), 596-608, 2022
42022
Field scale variability in soil properties and silage corn yield
M Birol, H Günal
Soil Studies 11 (1), 27-34, 2022
32022
Estimation of soil erodability parameters based on different machine algorithms integrated with remote sensing techniques
F Saygın, H Aksoy, P Alaboz, M Birol, O Dengiz
International Journal of Environmental Science and Technology, 1-14, 2024
2024
Kamışsı Yumağın (Festuca arundinacea Schreb.) Tuzluluk Stresine (NaCl) Karşı Büyüme Tepkisinin Araştırılması
A Fatih, M BİROL, E DEMİR, N ÇANKAYA
ISPEC Journal of Agricultural Sciences 8 (1), 57-71, 2024
2024
Bafra Ovası Örnek Mera Alanlarının Bazı Fiziksel Kalite İndeksleri ve Konumsal Dağılımları
A Ertaş Peker, O Dengiz, M Birol
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 11 (1), 58-70, 2024
2024
Organik Bahçe Tarımında Mikro Elementler
B Bayraklı, E Öztürk, M Birol
ORGANİK BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, 291-340, 2022
2022
Organik Bahçe Tarımında Makro Elementler
M Birol, B Bayraklı, E Öztürk
ORGANİK BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, 253-290, 2022
2022
Organik Bahçe Tarımında Toprak Verimliliği
E Öztürk, M Birol, B Bayraklı
ORGANİK BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, 225-252, 2022
2022
Biyokümür Uygulamalarının Toprak Kalitesine Etkisi
E GÜNAL, M BİROL, A SÜRÜCÜ
TOPRAK KALİTESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, 157-189, 2022
2022
Biyokömürün Toprak Temelli Ekosistem Hizmetlerinin Sunulmasına Katkıları
HG Murat BİROL
TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER, 279-309, 2022
2022
Tarımsal Üretimde Biyokömür Kullanımı
HG Murat BİROL
TARIMDA DEĞİŞEN YAPILAR VE BEKLENTİLER, 243-278, 2022
2022
Identification of suitable micro catchments for organic agriculture using GIS and remote sensing in east part of the Black Sea region
B Bayrakli, O Dengiz, E Öztürk, S İç, A Erkoçak, E Kesim, N Kars, M Birol
LBC 40.3 E 54, 22, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–13