Selay Arkun Kocadere
Selay Arkun Kocadere
Associate Professor, Computer Education and Instructional Technology, Hacettepe University
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A Study on the development process of a multimedia learning environment according to the ADDIE model and students’ opinions of the multimedia learning environment
S Arkün, B Akkoyunlu
Interactive Educational Multimedia, 1-19, 2008
972008
Yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi
S Arkün, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39, 32-43, 2010
89*2010
The design and implementation of a gamified assessment
SA Kocadere, Ş Çağlar
Journal of e-Learning and Knowledge Society 11 (3), 2015
502015
A Review of Views about Student Teaching Courses And An Application Model Proposal
S Arkün Kocadere, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2), 27-43, 2013
38*2013
Gamification from Player Type Perspective: A Case Study
S Arkün Kocadere, Ş Çağlar
Educational Technology & Society 21 (3), in press, 2018
31*2018
Assessment of basic design course in terms of constructivist learning theory
SA Kocadere, D Ozgen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 51, 115-119, 2012
222012
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma
Ş Çağlar, SA Kocadere
Journal of Educational Sciences & Practices 14 (27), 2015
212015
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin İşlenişi: Uygulama Örnekleri ve Sürece İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
S Arkün Kocadere, SS Seferoğlu
Pamukkale University Journal of Education 34, 75-89, 2013
21*2013
The effects of flow, emotional engagement, and motivation on success in a gamified online learning environment
ŞÇ Özhan, SA Kocadere
Journal of Educational Computing Research 57 (8), 2006-2031, 2020
192020
Oyundan oyunlaştırmaya
S Arkün Kocadere, Y Samur
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, 397-414, 2016
19*2016
Contributions and Usage Frequencies of Social Media Tools: Teaching Practice Example
SA KOCADERE, P AŞKAR
Elementary Education Online 12 (4), 1120-1132, 2013
16*2013
Yapılandırmacı öğrenme inanç ölçeğinin geliştirilmesi
M Erdem, SA Kocadere
Elementary Education Online 14 (4), 2015
14*2015
Fakülte-okul işbirliği için sosyal medya tabanlı bir modelin geliştirilmesi: Okul uygulamaları örneği
S Arkün
Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
132011
Addie tasarım modeline göre web tabanlı bir öğrenme ortamı geliştirilmesi
S Arkün, T Baş, Ü Avcı, V Çevik, T Gürcan
Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar 25, 2009
132009
ADDIE tasarım modeline göre çoklu öğrenme ortamı geliştirme süreci ve geliştirilen ortam hakkında öğrenci görüşleri üzerine bir çalışma
S Arkün, T Baş, Ü Avcı, V Çevik, T Gürcan
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2007
132007
Gençlere topluma hizmet bilinci kazandırma çalışmaları: Üniversiteden örnek uygulamalar. 7
S Arkün, SS Seferoğlu
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17-18, 2010
12*2010
BİT destekli öğretmen eğitimi modelleri üzerine bir inceleme
S Arkün, M Erdem
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, 492-496, 2007
122007
Öğrenme ve öğretme sürecine BİT entegrasyonu: Bir çevrimiçi öğretmen eğitimi önerisi
B Uğur, S Arkün Kocadere
XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), 2016
92016
Evaluation of computer games for learning about mathematical functions
H Tüzün, S Arkün, E Bayırtepe-Yağız, F Kurt, B Yermeydan Uğur
i-manager's Journal of Educational Technology 5 (2), 64-72, 2008
82008
Geometrik Cisimler Konusunun Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimi
U Bengüsu, S URHAN, SA KOCADERE
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 10 (2 …, 2016
7*2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20