Follow
Selay Arkun Kocadere
Selay Arkun Kocadere
Associate Professor, Computer Education and Instructional Technology, Hacettepe University
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yapılandırmacı öğrenme ortamlarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi
S Arkün, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 39, 32-43, 2010
117*2010
A Study on the development process of a multimedia learning environment according to the ADDIE model and students’ opinions of the multimedia learning environment
S Arkün, B Akkoyunlu
Interactive Educational Multimedia, 1-19, 2008
1142008
The effects of flow, emotional engagement, and motivation on success in a gamified online learning environment
ŞÇ Özhan, SA Kocadere
Journal of Educational Computing Research 57 (8), 2006-2031, 2020
862020
The design and implementation of a gamified assessment
SA Kocadere, Ş Çağlar
Journal of e-Learning and Knowledge Society 11 (3), 2015
792015
Gamification from Player Type Perspective: A Case Study
S Arkün Kocadere, Ş Çağlar
Educational Technology & Society 21 (3), in press, 2018
61*2018
A Review of Views about Student Teaching Courses And An Application Model Proposal
S Arkün Kocadere, P Aşkar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2), 27-43, 2013
50*2013
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma
Ş Çağlar, SA Kocadere
Journal of Educational Sciences & Practices 14 (27), 2015
372015
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin İşlenişi: Uygulama Örnekleri ve Sürece İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi
S Arkün Kocadere, SS Seferoğlu
Pamukkale University Journal of Education 34, 75-89, 2013
30*2013
Assessment of basic design course in terms of constructivist learning theory
SA Kocadere, D Ozgen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 51, 115-119, 2012
302012
Oyundan oyunlaştırmaya
S Arkün Kocadere, Y Samur
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, 397-414, 2016
262016
Contributions and Usage Frequencies of Social Media Tools: Teaching Practice Example
SA KOCADERE, P AŞKAR
Elementary Education Online 12 (4), 1120-1132, 2013
22*2013
Geometrik Cisimler Konusunun Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimi
U Bengüsu, S URHAN, SA KOCADERE
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 10 (2 …, 2016
20*2016
ADDIE tasarım modeline göre çoklu öğrenme ortamı geliştirme süreci ve geliştirilen ortam hakkında öğrenci görüşleri üzerine bir çalışma
S Arkün
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2007
202007
Fakülte-okul işbirliği için sosyal medya tabanlı bir modelin geliştirilmesi: Okul uygulamaları örneği
S Arkün
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
182011
Yapılandırmacı öğrenme inanç ölçeğinin geliştirilmesi
M Erdem, SA Kocadere
İlköğretim Online 14 (4), 1260-1275, 2015
16*2015
BİT destekli öğretmen eğitimi modelleri üzerine bir inceleme
S Arkün, M Erdem
Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Konferansı, 492-496, 2007
152007
Addie tasarım modeline göre web tabanlı bir öğrenme ortamı geliştirilmesi
S Arkün, T Baş, Ü Avcı, V Çevik, T Gürcan
Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar 25, 2009
142009
Öğrenme ve öğretme sürecine BİT entegrasyonu: Bir çevrimiçi öğretmen eğitimi önerisi
B Uğur, S Arkün Kocadere
XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), 2016
132016
Gençlere topluma hizmet bilinci kazandırma çalışmaları: Üniversiteden örnek uygulamalar. 7
S Arkün, SS Seferoğlu
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 17, 18, 2010
13*2010
Evaluation of computer games for learning about mathematical functions
H Tüzün, S Arkün, E Bayırtepe-Yağız, F Kurt, B Yermeydan Uğur
i-manager's Journal of Educational Technology 5 (2), 64-72, 2008
122008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20