Follow
Dr. Nilüfer Uyar
Dr. Nilüfer Uyar
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının sürekli kaygı, akılcı olmayan inanç, öz düzenleme ve akademik başarı ile ilişkisi
N Çetin, E Ceyhan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2), 460-479, 2018
502018
Lise öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının incelenmesi
N Çetin
PQDT-Global, 2016
142016
The relationship between the academic procrastination of high school students and the trait anxiety, irrational belief, self-regulation and academic achievement
N Cetin, E Ceyhan
HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL …, 2018
62018
Kadınların Boşanma Sonrası Yaşama Uyum Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma
N Uyar, İ Yıldırım
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2), 405-434, 2022
42022
Kadınların boşanma sonrası yaşama uyumu: Bilişsel davranışçı kurama dayalı psikoeğitim programının etkililiği
N Uyar
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2022
22022
Post-Divorce Emotion/Social Adjustment of Women: Effectiveness of a Psycho-Education Program Based on Cognitive Behavioral Theory
N Uyar, İ Yıldırım
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 13 (70), 330-344, 2023
12023
Psikodrama grup uygulamasının hemşirelik öğrencilerinin psikolojik iyi oluş ve kendini kabul düzeyleri üzerine etkisi: Yarı deneysel bir çalışma
Y Kaya, E Güç, BŞ Kırlangıç, N Uyar
Humanistic Perspective 4 (1), 44-63, 2022
12022
Studying the Academic Procrastination Theme with Psychodrama: A Case Report
N Uyar, B Şimşek, E Güç
Bartın University Journal of Faculty of Education 11 (2), 384-395, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8