İrfan Karadeniz
Title
Cited by
Cited by
Year
Sezai Karakoç'ta toplum, millet ve devlet kavramları
İ KARADENİZ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din …, 2017
22017
Sudûr Köken ve Süreç Açısından Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Eyüp Şahin Yayınevi Yayınları, Ankara, 2017
İ KARADENİZ
Bilimname, 863-867, 2019
2019
Anthony Kenny. Batı Felsefesinin Yeni Tarihi Ortaçağ Felsefesi. Cilt 2. Çev./Trans. Şeyma Yılmaz. İstanbul: Küre Yayınları/Publishing, 2017
İ Karadeniz
İlahiyat Tetkikleri Dergisi, 361-364, 2019
2019
Ebûbekir Zekeriyyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri Turgut Akyüz, İstanbul: Ravza Yayınları, 1. Baskı, Haziran, 2017
İ Karadeniz
Usul İslam Araştırmaları 32 (32), 217-221, 2019
2019
BALCI, ELİF NUR ERKAN. 2017. ALASDAIR MACINTYRE’IN MODERN AHLAK ELEŞTİRİSİ VE THOMASÇI-ARİSTOTELESÇİ AHLAK FELSEFESİ. BASILMAMIŞ DOKTORA TEZİ, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İ KARADENİZ
Din ve Felsefe Araştırmaları 1 (1), 85-87, 2018
2018
Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi
İ Karadeniz
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3), 2115-2118, 2017
2017
İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri
İ KARADENİZ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss. 179-186, 2016
2016
ADNAN DEMİRCAN, TÜRKİYE’NİN İLAHİYAT SORUNU
İ KARADENİZ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss. 197-201, 2016
2016
İSLAM FELSEFESİ: GİRİŞ
İ KARADENİZ
Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi 1 (1), 71-73, 0
Felsefe Tıp Ve Tarih: Tabakât Literatürü Üzerine Bir İnceleme
İ KARADENİZ
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (13), 227-231, 0
FELSEFE’DEN POZİTİF PSİKOLOJİYE BİR ERDEM OLARAK “ADALET” FROM PHILOSOPHY TO POSITIVE PSYCHOLOGY JUSTICE AS A VIRTUE
İ KARADENIZ, ME VURAL
Doğa ve Öznellik Câhız’ın Ahlak Düşüncesi
İ Karadeniz
Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 0
ULAKBİM TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempozyumu İzlenimleri
İ Karadeniz
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3 (6), 325-335, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13