Follow
Meltem Irmak
Meltem Irmak
Fen Bilgisi Öğretmenliği, Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
An investigation of teacher response to national science curriculum reforms in Turkey
R Elmas, N Öztürk, M Irmak, WW Cobern
492014
Investigating pre-service science teachers’ perceived technological pedagogical content knowledge (TPACK) regarding genetics
M Irmak, Ö Yilmaz Tüzün
Research in Science & Technological Education 37 (2), 127-146, 2019
292019
Investigating pre-service science teachers’ perceived technological pedagogical content knowledge regarding genetics
M Savaş
Middle East Technical University, 2011
212011
Socioscientific Reasoning Competencies and Nature of Science Conceptions of Undergraduate Students from Different Faculties.
M Irmak
Science Education International 31 (1), 65-73, 2020
132020
Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisinin incelenmesi
M Savaş, N Öztürk, Ö Yılmaz-Tüzün
IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010
102010
Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen eğitiminde teknoloji kullanımı ile ilgili görüşleri ile ilişkili olan faktörlerin belirlenmesi
M Savaş, N Öztürk, Ö Yılmaz-Tüzün
X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010
102010
Sosyobilimsel Konuların Doğası ve Fen Eğitimindeki Yeri
N Öztürk, M Irmak
Kuramdan Uygulamaya Sosyobilimsel Konular, 15-44, 2020
82020
Lisans Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konularla İlgili Muhakeme Yeterliklerinin ve Tutumlarının Geliştirilmesi
M Irmak
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (3), 1801-1838, 2021
62021
A curriculum reflection: New science and technology curriculum in Turkey
M Savas, R Elmas, N Ozturk
European Science Education Research Association (ESERA), Lyon, France, 2011
52011
Development and Application of a Three-Tier Diagnostic Test to Assess Pre-service Science Teachers’ Understanding on Work-Power and Energy Concepts
M Irmak, H İNALTUN, J Ercan-Dursun, H YANIŞ-KELLECİ, N Yürük
International Journal of Science and Mathematics Education 21, 159-185, 2023
42023
Investigating differences in preservice science teachers’ resource management strategies in preparing laboratory report
H İnaltun, M Irmak, H Yanış, J Ercan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 116, 4140-4144, 2014
42014
Understanding Preservice Science Teachers' Views about Engineers and Engineering in an Engineering-Focused STEM Course.
M Irmak, N Öztürk
European Journal of STEM Education 7 (1), 7, 2022
32022
Developing effective socioscientific issues teaching practices through educational design research
M Irmak
Doctoral dissertation]. Middle East Technical University, 2018
32018
Investigating Pre-service Science Teachers' Content Knowledge And Perceived TPACK Regarding Genetics
M Savaş, Ö Yılmaz Tüzün
National Association of Research in Science Teaching (NARST), 2012
32012
Private School Elementary Teachers’ Reflections on New Science and Technology Curriculum
N Öztürk, R Elmas, M Savaş
Second International Conference on New Trends in Education and Their …, 2011
32011
Reasoning in the Era of COVID-19 Pandemic: Turkish Preservice Teachers’ Informal Reasoning Regarding COVID-19 Vaccination and Its Relation to New Media Literacy
M Irmak, N Ozturk, B Tuncay Yüksel, B Çakır Yıldırım, G Karaarslan Semiz
Science & Education, 1-25, 2023
22023
Pre-service science teachers’ sociosceintific issues teaching practices: The influence of the characteristics of the selected issue context
M IRMAK, Ö Yılmaz Tüzün, N YÜRÜK
22019
Virtual learning environments
M Irmak, L Kaldaras
The International Handbook of Physics Education Research: Teaching Physics, 11-1, 2023
12023
What Can Be Learned from Pre-Service Teachers' Intentions to Vaccinate Against COVID-19 and Relevant Factors for Future Crises? A Cross-Sectional Survey Research.
G Karaarslan-Semiz, B Çakir-Yildirim, B Tuncay-Yüksel, N Ozturk, ...
Journal of Turkish Science Education 20 (3), 567-586, 2023
12023
2008-2020 Yılları Arasında Fen Bilgisi Eğitiminde Sosyobilimsel Konular Üzerine Yayınlanmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
C Sevgili, M Selvi, M Irmak
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (2), 430-446, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20