O. Kaan Yagci
O. Kaan Yagci
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Melting and solidification of PCM in a tube-in-shell unit: Effect of fin edge lengths' ratio
OK Yagci, M Avci, O Aydin
Journal of Energy Storage 24, 100802, 2019
292019
Düşey Eksenli Silindirik Bir Aralık İçerisinde Faz Değiştiren Madde İle Gizli Isı Depolama
AO YAĞCI O. K. , Avci M.
21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, ss.1363-1377, 2017
2017
DÜŞEY SİLİNDİRİK BİR HALKA ARALIK İÇERİSİNDE ENERJİ DEPOLAMA: KANATÇIK ETKİSİ
OK Yağcı
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3