Emine Gülen Ulusoy
Title
Cited by
Cited by
Year
Skill-based Mathematics Questions: What Do Middle School Mathematics Teachers Think about and How Do They Implement Them?
M KERTİL, HG DEDE, EGG ULUSOY
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12 (1), 151-186, 2021
12021
Beceri Temelli Matematik Soruları: Ortaokul Matematik Öğretmenleri Ne Düşünüyor, Nasıl Uyguluyor?
M Kertil, H Gülbağcı Dede, E Ulusoy
2021
Yordayıcı Değişkenlerin Belirlenmesinde Chaid Analizi ile Yol Analizi Karşılaştırılması
E Gülen Ulusoy, Ç Reyhanlıoğlu Keçeoğlu, D Özdoğan
2016
Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Seçmeli Dersleri Tercih Etme Nedenlerinin İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle İncelenmesi
D Özdoğan, E Gülen Ulusoy, S Gelbal
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4