Follow
Safiye Şahin
Safiye Şahin
Verified email at medeniyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Psychological well-being and job performance: the mediating role of work engagement
B Çankır, S Şahin
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (3), 2018
302018
İŞ TATMİNİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI ROLÜ: SATIŞ VE PAZARLAMA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA1
S ŞAHİN, B ÇANKIR
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 389-402, 2018
112018
The mediating role of thriving: Mindfulness and contextual performance among Turkish nurses
S Şahin, N Arıcı Özcan, R Arslan Babal
Journal of nursing management 28 (1), 175-184, 2020
102020
The impact of knowledge sharing and partnership quality on outsourcing success
U Yozgat, O Demirbag, S Sahin
International Proceedings of Economics Development and Research 63, 50, 2013
82013
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE ALGISI ve İŞ PERFORMANSI: ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI ROLÜ
S Şahin, B ÇANKIR
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (3), 196-211, 2019
72019
MEDYA-KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK İYİ-OLUŞLARI İLE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI ROLÜ
B Çankır, S Şahin
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 333-346, 2018
72018
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE ALGISININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ
B ÇANKIR, S ŞAHİN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 135-146, 2018
62018
ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK DÜZEYİNİN HASTANE TÜRÜ, HASTANE LOKASYONU VE BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK-MESLEKİ ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ
S ŞAHİN, U YOZGAT, E YAKŞİ
İşletme Bilimi Dergisi 6 (1), 163-183, 2018
62018
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI: HASTANELERDE UYGULANAN BİR ARAŞTIRMA
S Şahin, A Vedat
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (13), 1094-1103, 2017
62017
Kamu hastanelerinin özerkleştirilmesi ve ülkemizdeki gelişmelere yönelik bir araştırma
S Şahin
62010
Perceived managerial and leadership effectiveness within Turkish public sector hospitals
U Yozgat, S Şahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 216-221, 2013
52013
The validity and reliability of thriving scale in academic context: Mindfulness, GPA, and entrepreneurial intention among university students
NA Ozcan, S Sahin, B Cankir
Current Psychology, 2021
42021
The effect of professional values of nurses on their attitudes towards caregiving roles
R Tuna, S Sahin
International Journal of Nursing Practice 27 (1), e12879, 2021
42021
How do family supportive supervisors affect nurses’ thriving: A research before and during COVID-19 pandemic
S Şahin, WM Adegbite, H Tiryaki Şen
Archives of Psychiatric Nursing, 4-34, 2021
22021
İş-Yaşam Dengesinin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Hastanelerde Bir Uygulama
S Şahin
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2016
22016
Mindfulness-Based Well-Being Interventions in Organizations and the COVID-19 Pandemic
S Şahin
Handbook of Research on Clinical Applications of Meditation and Mindfulness …, 2022
12022
Agile Leadership Model in Health Care: Organizational and Individual Antecedents and Outcomes
S Şahin, F Alp
Agile Business Leadership Methods for Industry 4.0, 2020
12020
Diagnostic costs: a research in a family medicine outpatient clinic
S Sahin, F Esen, G Zeren Ozturk
Acta Scientiarum. Health Sciences 44, e56262, 2022
2022
The effect of anxiety on thriving levels of university students during the COVID-19 pandemic
S Sahin, R Tuna
Collegian, 2021
2021
Avrupa'da Gönüllü Faaliyetler
S Şahin
Liderlik: Gönüllülük ve Gönüllü Liderliği, 95-116, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20