Safiye Şahin
Safiye Şahin
Verified email at medeniyet.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Psychological well-being and job performance: the mediating role of work engagement
B Çankır, S Şahin
Hitit University Journal of Social Sciences Institute 11 (3), 2549-2560, 2018
172018
İŞ TATMİNİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI ROLÜ: SATIŞ VE PAZARLAMA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA1
S ŞAHİN, B ÇANKIR
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 389-402, 2018
92018
The impact of knowledge sharing and partnership quality on outsourcing success
U Yozgat, O Demirbag, S Sahin
International Proceedings of Economics Development and Research 63, 50, 2013
92013
The mediating role of thriving: Mindfulness and contextual performance among Turkish nurses
S Şahin, N Arıcı Özcan, R Arslan Babal
Journal of nursing management 28 (1), 175-184, 2020
52020
MEDYA-KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK İYİ-OLUŞLARI İLE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI ROLÜ
B Çankır, S Şahin
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 333-346, 2018
52018
Perceived managerial and leadership effectiveness within Turkish public sector hospitals
U Yozgat, S Şahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 216-221, 2013
52013
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE ALGISI ve İŞ PERFORMANSI: ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI ROLÜ
S Şahin, B ÇANKIR
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (3), 196-211, 2019
42019
ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK DÜZEYİNİN HASTANE TÜRÜ, HASTANE LOKASYONU VE BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK-MESLEKİ ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ
S ŞAHİN, U YOZGAT, E YAKŞİ
İşletme Bilimi Dergisi 6 (1), 163-183, 2018
42018
İNTERNET BAĞIMLILIĞI ve ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI: HASTANELERDE UYGULANAN BİR ARAŞTIRMA
S Şahin, A Vedat
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 13 (13), 1094-1103, 2017
42017
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE ALGISININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ
B ÇANKIR, S ŞAHİN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 135-146, 2018
32018
The effect of professional values of nurses on their attitudes towards caregiving roles
R Tuna, S Sahin
International Journal of Nursing Practice 27 (1), e12879, 2021
22021
İş-Yaşam Dengesinin İş Performansına Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü: Hastanelerde Bir Uygulama
S Şahin
Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2016
22016
Agile Leadership Model in Health Care: Organizational and Individual Antecedents and Outcomes
S Şahin, F Alp
Agile Business Leadership Methods for Industry 4.0, 2020
12020
Kamu Hastanelerinin Özerkleştirilmesi ve Ülkemizdeki Gelişmelere Yönelik Bir Araştırma
S Şahin
12010
The effectiveness of mindfulness based thriving program on level of mindfulness and thriving
NA Özcan, S Şahin
Turkish J Clinical Psychiatry, 24, 2021
2021
The effect of attitude towards work on professional commitment
R Tuna, S Şahin
Nursing Ethics, 2021
2021
The validity and reliability of thriving scale in academic context: Mindfulness, GPA, and entrepreneurial intention among university students
NA Ozcan, S Sahin, B Cankir
Current Psychology, 2021
2021
Work–family conflict and job performance: mediating role of work engagement in healthcare employees
S Şahin, U Yozgat
Journal of Management & Organization, 1-20, 2021
2021
Work-Family Spillover and The Mediating Role of Work Engagement
S ŞAHİN, A Vedat
Yönetim Bilimleri Dergisi 18 (37), 549-572, 2020
2020
Medya-Kültür ve Sanat Alanında Çalışanların Psikolojik İyi-Oluşları ile İşten Ayrılma Arasındaki İlişkide Çalışmaya Tutkunluğun Aracı Rolü
B ÇANKIR, S ŞAHİN
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20