Follow
Ümit Demir
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal medya kullanimi ve aile iletişimi: çanakkale'de lise öğrencileri üzerine bir araştirma
Ü Demir
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 9 (2), 27-50, 2016
1482016
Investigation of color‐emotion associations of the university students
Ü Demir
Color Research & Application 45 (5), 871-884, 2020
432020
İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin eğitsel yazılım ekran tasarım seçimlerinin ve ekran tasarımında dikkat ettikleri noktaların değerlendirilmesi
Ü Demir
Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2004
152004
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ALGISI: ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ü Demir
Eğitimde Kuram ve Uygulama 13 (2), 316-342, 2017
142017
The effect of unplugged coding education for special education students on problem-solving skills
Ü Demir
International Journal of Computer Science Education in Schools 4 (3), 3-30, 2021
92021
Algoritmik düşünme yeterliliği ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi örneği
Ü DEMİR, H CEVAHİR
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (4), 1610-1619, 2020
92020
The effect of using negative knowledge based intelligent tutoring system evaluator software to the academic success in English language education
Ü Demir
Pedagogies: An International Journal, 1-17, 2019
82019
Üniversite öğrencilerinin eğitsel yazılım ekran tasarımı seçiminde kişiliğin etkisi
Ü DEMİR
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
82009
An examination of the impact of game-based geometric shapes education software usage on the education of students with intellectual disabilities
Ü Demir
ECNU Review of Education 5 (4), 761-783, 2022
72022
INVESTIGATION OF NOMOPHOBIA LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO INTELLIGENT PHONE USE: A CASE OF THE COMU FACULTY OF EDUCATION
Ü Demir
Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (2), 106-118, 2019
72019
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin meslek yüksekokulu özelinde yükseköğrenim tercihlerinin incelenmesi: Çanakkale ili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf …
Ü DEMİR
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 21 (2), 132-148, 2018
52018
Üniversite öğrencilerinin eğitsel yazılım ekran tasarımı seçimlerinin değerlendirilmesi
Ü DEMİR
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 2015
52015
Aile özellikleri ve mutluluk: Çanakkale’de lise öğrencileri üzerine bir araştırma
Ü DEMİR
Kastamonu Eğitim Dergisi 28 (3), 1296-1306, 2020
42020
Kardeş durumu ve mutluluk: Çanakkale'de lise öğrencileri üzerine bir araştırma
Ü DEMİR
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2), 798-808, 2020
32020
Üniversite Öğrencilerinin Eğitsel Yazılım Arayüz Renk Tasarımı Seçimlerinde Kişiliğin Etkisinin İncelenmesi
Ü Demir, E Altun
Art-e Sanat Dergisi 12 (23), 43-64, 2019
3*2019
KİMYA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK MOBİLl OYUN GELİŞTİRME: ELEMENT FABRİKASI ÖRNEĞİ
Ü DEMİR, K BAYRAKTAR
Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (3), 136-146, 2021
22021
Dijital Oyun Kullanımı ve Aile İletişimi: Çanakkale'de Üniversitede Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Ü Demir
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2021 (56), 121-141, 2021
22021
Uluslararası güvenlik açısından ülkemizdeki bilgi güvenliği ve siber güvenlik eğitimlerinin mevcut durumunun incelenmesi
Ü Demir
İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası Güvenlik Sempozyumu. İRÜİSTANBUL, 2-7, 2021
22021
TARİH ÖĞRETİMİ VE DİJİTAL EKRAN ORTAMLARI
Ü DEMİR, S CEYLAN
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 384-398, 2023
12023
Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme ve Algoritmik Düşünme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi: Çanakkale Teknik Bilimler MYO Örneği
Ü DEMİR
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (4), 1607-1620, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20