Follow
özlem baydas
özlem baydas
Giresun Üniversitesi
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Enablers and barriers to the use of ICT in primary schools in Turkey: A comparative study of 2005–2011
Y Goktas, N Gedik, O Baydas
Computers & Education 68, 211-222, 2013
1542013
Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Küçük, R Yılmaz, Ö Baydaş, Y Göktaş
Eğitim ve Bilim 39 (176), 2014
81*2014
Educational technology research trends from 2002 to 2014
O Baydas, S Kucuk, RM Yilmaz, M Aydemir, Y Goktas
Scientometrics 105 (1), 709-725, 2015
772015
An examination of undergraduates’ metacognitive strategies in pre-class asynchronous activity in a flipped classroom
RM Yilmaz, O Baydas
Educational Technology Research and Development 65 (6), 1547-1567, 2017
742017
Influential factors on preservice teachers' intentions to use ICT in future lessons
O Baydas, Y Goktas
Computers in Human Behavior 56, 170-178, 2016
672016
A model for preservice teachers’ intentions to use ICT in future lessons
O Baydas, Y Goktas
Interactive Learning Environments 25 (7), 930-945, 2017
532017
Öğretim Elemanlarının ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Işığında Matematik Öğretiminde Geogebra Kullanımı
Ö Baydaş
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 2010
482010
Pre‐service teachers’ intention to adopt mobile learning: A motivational model
O Baydas, RM Yilmaz
British Journal of Educational Technology 49 (1), 137-152, 2018
422018
An examination of interactions in a three-dimensional virtual world
RM Yilmaz, O Baydas, T Karakus, Y Goktas
Computers & Education 88, 256-267, 2015
412015
The examination of the gamification process in undergraduate education: a scale development study
O Baydas, M Cicek
Technology, Pedagogy and Education 28 (3), 269-285, 2019
372019
Retention and flow under guided and unguided learning experience in 3D virtual worlds
O Baydas, T Karakus, FB Topu, R Yilmaz, ME Ozturk, Y Goktas
Computers in Human Behavior 44, 96-102, 2015
332015
Etkileşimli tahtaların öğretim süreçlerine katkıları
Ö Baydaş, M Esgice, Ö Kalafat, Y Göktaş
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium 22, 24, 2011
222011
Öğretmenlerin bilişim teknolojileri kullanımı: 2005-2011 yıllarının karşılaştırılması
Ö BAYDAŞ, N GEDİK, Y GÖKTAŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-3), 41-54, 2013
212013
Proje ve beceri yarışmalarında elde edilen kazanımlar, karşılaşılan zorluklar ve öneriler
RM Küfrevioğlu, Ö Baydaş, Y Göktaş
5th International Computer & Instructional Technologies Symposium 22, 24, 2011
202011
Öğretim teknolojisi araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik önlemleri
F TOPU, Ö BAYDAŞ, Z TURAN, Y GÖKTAŞ
Çukurova University Faculty of Education Journal 42, 2013
182013
Orchestrating learning during implementation of a 3D virtual world
T Karakus, O Baydas, F Gunay, M Coban, Y Goktas
New Review of Hypermedia and Multimedia 22 (4), 303-320, 2016
162016
Farklı bakış açılarıyla matematik öğretiminde geogebra kullanımı
Ö Baydaş, Y Göktaş, E Tatar
Çukurova University Faculty of Education Journal 42 (2), 36-50, 2013
152013
Pre-service teachers’ behavioral intention to make educational animated movies and their experiences
RM Yilmaz, O Baydas
Computers in Human Behavior 63, 41-49, 2016
122016
Common reliability and validity strategies in instructional technology research
T Fatma, Ö BAYDAŞ, Z Turan, Y GÖKTAŞ
Çukurova University Faculty of Education Journal 42 (1), 110-126, 2013
122013
Öğretmen adaylarının gelecekteki derslerinde bilişim teknolojilerini kullanma niyetlerini belirlemeye yönelik bir model önerisi
Ö Baydaş
Unpublished doctoral dissertation). Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2015
102015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20