Takip et
Bilal Özçakır
Bilal Özçakır
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
alanya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of mathematics instruction supported by dynamic geometry activities on seventh grade students’ achievement in area of quadrilaterals
B Özçakır
Middle East Technical University, 2013
34*2013
The Relationship between Metacognitive Awareness Levels, Learning Styles, Genders and Mathematics Grades of Fifth Graders.
S Baltaci, A Yildiz, B Özcakir
Journal of Education and Learning 5 (4), 78-89, 2016
312016
Effects of using dynamic geometry activities on eighth grade students’ achievement levels and estimation performances in triangles
B Özçakir, C Aytekin, B Altunkaya, BK Doruk
Participatory Educational Research 2 (3), 43-54, 2015
142015
Fostering spatial abilities of seventh graders through augmented reality environment in mathematics education: a design study
B Özçakır
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2017
12*2017
Children's Geometric Understanding through Digital Activities: The Case of Basic Geometric Shapes
B Özçakır, AS Konca, N Arikan
International Journal of Progressive Education 15 (3), 108-122, 2019
112019
Kesirlerin öğretiminde artırılmış gerçeklik etkinliklerinin 5. sınıf öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisinin incelenmesi
D Özdemir, B ÖZÇAKIR
Adıyaman University Journal of Educational Sciences 9 (1), 21-41, 2019
11*2019
Artırılmış gerçeklik deneyimlerinin matematik öğretmeni adaylarının teknoloji entegrasyonu öz-yeterlik algılarına etkisi
B Özçakır, B Aydın
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2), 314-335, 2019
10*2019
Effects of Dynamic Geometry Activities on Seventh Graders' Achievement in Area of Quadrilaterals
B Özçakir, E ÇAKIROĞLU
International Journal for Mathematics Teaching and Learning 20 (2), 257-271, 2019
72019
The Relation between Academic Boredom of Students with Mathematics Self-Efficacy and Mathematics Anxiety
H Şimşek, SS Kula, B Özçakır, TC Çeliker
Acta Didactica Napocensia 13 (2), 30-42, 2020
42020
The Analysis of the Relation between Eight-Grade Students’ Estimation Performance in Triangles with Their Teaching Style Expectations and Sources of Motivation
B Altunkaya, C Aytekin, BK DORUK, B Özçakir
Participatory Educational Research 1 (1), 44-64, 2014
42014
Edutainment applications of augmented reality: The case of augmented book
B Özçakır, E Çakıroğlu, E Güneş
International Academic Research Congress (INES-2016), Antalya, 1337-1344, 2016
32016
Prospective Mathematics Teachers' Technology Usages: A Case for Dynamic Geometry Software.
B Özçakir
Acta Didactica Napocensia 12 (1), 1-15, 2019
22019
Fostering spatial abilities of middle school students through augmented reality: Spatial strategies
B Özçakır, E Çakıroğlu
Education and Information Technologies 27 (3), 2977–3010, 2022
12022
An Augmented Reality Learning Toolkit for Fostering Spatial Ability in Mathematics Lesson: Design and Development.
B Ozcakir, E Cakiroglu
European Journal of Science and Mathematics Education 9 (4), 145-167, 2021
12021
Effects of Dynamic Geometry Software on Students’ Geometric Thinking Regarding Probability of Giftedness in Mathematics
B Özçakir, D Özdemir, Y Kiymaz
International Journal of Contemporary Educational Research 7 (2), 48-61, 2020
12020
Ortaokul 7. Sınıfta Dörtgenlerin Alan Bağıntılarını Oluşturma Sürecinde Dinamik Geometri Yazılımlarının Kullanılması
B Özçakır, E Çakıroğlu
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18 (1), 231-248, 2017
1*2017
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi
G Özüdoğru, Ö BALTACI, B Özçakır
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 11 (2), 829-842, 2021
2021
Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Matematiksel Gelişim İnancı ve Erken Çocukluk Matematik Pedagojik Alan Bilgisi
AS KONCA, B ÖZÇAKIR
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 10 (4), 1648-1671, 2021
2021
Matematik Öğretmenlerinin Kültürel Zekâ Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
AÇ AKSOP, D ÖZDEMİR, B ÖZÇAKIR
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 791-813, 2021
2021
Özel Gereksinimli Bireyler için Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Matematik Eğitimi Örneği
Ö İSLİM, B ÖZÇAKIR, U ÖZKUBAT
Nobel Akademik, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20