Takip et
Erkan POYRAZ
Erkan POYRAZ
MUğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
mu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
finansal yönetim
erkan poyraz
86*2016
finansal yönetim
erkan poyraz
86*2013
Finansal Yönetim
E Poyraz
Ekin Basın Dağıtım, 2008
86*2008
ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİN DÖVİZ KURU, DÖVİZ REZERVİ VE PETROL FİYATLARINDAN ETKİLENME DERECELERİNİN ÇOKLU FAKTÖR MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
E Poyraz, S Didin
Suleyman Demirel University Journal Of Faculty Of Economics & Administrative …, 2008
452008
Altın Fiyatlarındaki Değişimin Döviz Kuru, Döviz Rezervi ve Petrol Fiyatlarından Etkilenme Derecelerinin Çoklu Faktör Modeli İle Değerlendirilmesi
erkan poyraz
45*
Seçilmiş makro ekonomik göstergelerin borsa İstanbul XU100 endeksi üzerindeki etkisinin analizi
E Poyraz
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi 11 (2), 102-128, 2014
322014
Seçilmiş Makro Ekonomik Göstergelerin Borsa İstanbul Xu100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi
erkan poyraz
32*
İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA STRATEJİLERİNİN KARLILIK ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (AKBANK TA Ş. UYGULAMASI)
E Poyraz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27 (1), 47-56, 2012
312012
İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması)
erkan poyraz
31*
Türkiye’de faaliyet gösteren ihracatçı sektörlerin mali kriz ortamlarında finansal başarısızlıklarının Altman (Z-Score) modeli yardımıyla ölçülmesi
E Poyraz, T Uçma
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2006
192006
Türkiye’de Faaliyet Gösteren İhracatçı Sektörlerin Mali Kriz Ortamlarında Finansal Başarısızlıklarının Altman Modeli Yardımıyla Ölçülmesi
erkan poyraz
19*
Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi: Türkiye Uygulamaları
erkan poyraz
16*2020
Türk Bankacilik Sektöründe Optimal Kredi Düzeyinin Belirlenmesi/Determination of the Optimal Level of Lending in Turkish Banking Sector
E Poyraz
Business and Economics Research Journal 3 (2), 41, 2012
162012
Türk Bankacılık Sektöründe Optimal Kredi Düzeyinin Belirlenmesi
erkan poyraz
16*
Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi: Türkiye Uygulamaları
erkan poyraz
16*
Büyük ölçekli otel işletmelerinin orta ve uzun vadeli fon temini sorunu ve sermaye piyasalarına açılma eğiliminin analizi için yönetici tutumlarının araştırılması
E Poyraz
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 142-152, 2008
142008
Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinin Orta ve Uzun Vadeli Fon Temini Sorunu ve Sermaye Piyasalarına Açılma Eğiliminin Analizi İçin Yönetici Tutumlarının Araştırılması
erkan poyraz
14*
Konaklama İşletmelerinin Çağdaş Finans Tekniklerinden Yararlana İmkanları (Güney Ege-Akdeniz Örneği)
E Poyraz, K Engin, ZA Bulut
Mevzuat Dergisi, Yıl 9, 2006
92006
Finansal hizmetler sektöründe finansal başarısızlık riskinin Altman finansal analiz sistemi yardımıyla ölçülmesi
E Poyraz, S Didin
International Symposium on International Capital Flow and Emerging Markets, 1-10, 2008
62008
SİSTEMATİK RİSKİN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KARLILIK ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ (MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLERİ A. Ş ÖRNEĞİ)
E Poyraz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2), 67-75, 2011
52011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20