Follow
F. Sehkar FAYDA-KINIK, Ph.D
Title
Cited by
Cited by
Year
An analysis of academic leadership behavior from the perspective of transformational leadership
MO Cetin, FS Fayda-Kinik
Procedia-Social and Behavioral Sciences 207, 519-527, 2015
1302015
Effects of Leadership on Student Success through the Balanced Leadership Framework
M Cetin, FS Fayda-Kinik
Universal Journal of Educational Research 4 (4), 675-682, 2016
352016
Türkiye’de Eğitim-Öğretim Alanında Etik Konulu Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
F Levent, FŞ Fayda Kınık
Is Ahlakı Dergisi 10 (1), 99-114, 2017
182017
The role of organisational commitment in knowledge sharing amongst academics: an insight into the critical perspectives for higher education
FS Fayda-Kinik
International Journal of Educational Management 36 (2), 179-193, 2022
102022
The Reflections of Organizational Identification Built Upon Social Identity Theory on the Perception of Alienation in Higher Education
M Cetin, FS Fayda-Kinik
The 2016 WEI International Academic Conference Proceedings Boston, USA, 328-344, 2016
72016
The Digital Teacher: The TPACK Framework for Teacher Training (Chapter 2)
FS Fayda-Kinik
Impact of Digital Transformation in Teacher Training Models, 31-53, 2022
32022
The Paradigm of Knowledge Management in Higher Education: A Qualitative Exploration of Organizational Factors Affecting KM Readiness
M Cetin, FS Fayda-Kinik
International Journal of Management and Applied Science (IJMAS) 3 (9), 94-102, 2017
32017
Impressions on Accreditation as a Tool for Quality Assurance of the Internationalization in Higher Education: Gains and Challenges
FS Fayda-Kınık
10th International Conference the Future of Education – Virtual Edition …, 2020
12020
Yükseköğretimde Örgütsel Kültürün Öğrencilerin Karar Verme Stillerine Etkisi
FŞ Doğan, Bahar, Fayda Kınık, M Cetin
Journal of International Educational Science 3 (9), 223-332, 2016
1*2016
The Impact of Digital Competences on Academic Procrastination in Higher Education: A Structural Equation Modeling Approach
FS Fayda-Kinik
Pegem Journal of Education and Instruction 13 (3), 25-35, 2023
2023
Augmented Reality in Education: An Overview of Research Trends
FS Fayda-Kinik
Xth International Eurasian Educational Research Congress (EJER2023), 2023
2023
Academic Motivation in Online Higher Education
FS Fayda-Kinik
The European Conference on Education (ECE2023), 1305 -1319, 2023
2023
Yükseköğretimde Dijital Ekosistem: Üniversitelerin Sanal Dönüşümü
FŞ Fayda-Kınık
Dijital Çağda Eğitim: Politikalar, Uygulamalar ve Yönelimler, 45-77, 2023
2023
Japonya
FŞ Fayda-Kınık
Dünya Ülkelerinde Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlerin Mesleki …, 2023
2023
Yükseköğretimde Profesyonel Gelişim
FŞ Fayda-Kınık
YÜKSEKÖĞRETİMİN YÖNETİMİ: Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, 311-334, 2023
2023
Academic Stress in Online Higher Education
FS Fayda-Kinik
International Journal of Technology in Education and Science (IJTES) 7 (1 …, 2023
2023
Örgütsel Öğrenme
FŞ Fayda-Kınık
Eğitim Kurumlarında Örgütsel Davranış Konuları I-II, 299-332, 2022
2022
An Econometric Analysis of Panel Data for Educational Attainment and Employment in Tertiary Education
FS Fayda-Kinik, M Cetin
17th International Strategic Management Conference 130, 96-107, 2022
2022
Perspectives on knowledge management capabilities in universities: A qualitative identification of organisational factors
FS Fayda-Kinik, M Cetin
Higher Education Quarterly, 2022
2022
Leadership Studies in Education During Covid-19: A Scoping Review
FŞ Fayda-Kinik
The 15th International Congress on Educational Administration (EYED-DER), 20-22, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20