Takip et
Doç. Dr. Yalçın Karalı
Doç. Dr. Yalçın Karalı
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effect of Cooperative Learning on the Academic Achievement and Attitude of Students in Mathematics Class.
Y Karali, H Aydemir
Educational Research and Reviews 13 (21), 712-722, 2018
592018
Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri: İnönü Üniversitesi örneği
Y Karalı
İnönü Üniversitesi, 2012
462012
Grasha-Reichmann ölçeğine göre öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin değerlendirilmesi
H Aydemir, E Koçoğlu, Y KARALI
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (4), 1881-1896, 2016
292016
Study of secondary school students’ multiple intelligence areas (Malatya case)
H Aydemir, Y Karalı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 152, 167-172, 2014
232014
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
H AYDEMİR, Y KARALI, G COŞANAY
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 1199-1214, 2020
162020
Türkiye ve Singapur ilkokul fen bilimleri öğretim programlarının karşılaştırılması
Y KARALI, ÖV PALANCIOĞLU, H AYDEMİR
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1), 866-888, 2021
13*2021
Examination of classroom teachers’ 21st century teaching skills
G Coşanay, Y Karalı
International Online Journal of Education and Teaching 9 (1), 432-448, 2022
112022
İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin Matematik dersinde öğrencilerin akademik başarısına ve tutumuna etkisi
Y Karalı
İnönü Üniversitesi Eğitim Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017
102017
COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİMDE YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN VELİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
G COŞANAY, Y KARALI, H AYDEMİR, ŞEN Mert
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi/Electronic Journal of Social Sciences, 70-84, 2020
92020
Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Örneği
Y KARALI, TG ŞAHİN, ŞEN Mert, H AYDEMİR
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 2277-2296, 2021
82021
Difficulties Classroom Teachers Encounter in Teaching Mathematics: A Phenomenological Study.
Y Karali
International Journal of Progressive Education 18 (5), 75-99, 2022
52022
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlığı ve Matematik Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi
Y KARALI
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 89-101, 2022
42022
Interdisciplinary Approach in Primary School Mathematics Education
Y Karali
Education Quarterly Reviews 4 (4), 2021
42021
Analysis of internet addiction levels of primary school, secondary school and high school senior students
H Aydemir, M Cinar, Y Karali
International Online Journal of Educational Sciences 13 (4), 1152-1178, 2021
42021
Examining the Factors Affecting Turkey's 4th Grade Mathematics Achievement According to TIMSS 2019 Final Report.
Y Karali, ÖV Palancioglu, H Aydemir
International Journal of Curriculum and Instruction 14 (1), 424-454, 2022
32022
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ALT BOYUTLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ
H Aydemir, Y Karalı
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 364 - 376, 2020
32020
Hayat bilgisi 2. sınıf dersinde yer alan dün, bugün, yarın temasında geçen kazanımların gerçekleşme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri
H Aydemir, Y KARALI, Ö Çelik
Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi 2 (1), 6-21, 2018
32018
Fen bilimlerine yönelik tutum ölçeği geliştirme; Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Y KARALI, ÖV PALANCIOĞLU, H AYDEMİR
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (1), 79-98, 2023
22023
Okuma ve Yazmaya Geçiş Sürecini Etkileyen Faktörlerin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Evaluation of the Factors Affecting the Transition Process of …
H Aydemir, Y Karalı, Ç Kılınçer
22019
Examining the factors affecting Turkey's 4th grade mathematics achievement according to Timms 2019 final report: The factors affecting Turkey's 4th grade mathematics achievement
Y Karalı, H Aydemir, ÖV Palancıoğlu
International Journal of Curriculum and Instruction 14 (1), 424-454, 2022
12022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20