Murat Dilmaç
Murat Dilmaç
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Karlılık ve çeşitlendirmenin bankaların büyümesi üzerindeki etkinliğinin veri zarflama analizi ile değerlendirilmesi
M DİLMAÇ, A GÜLCÜ, S SUMER
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 149-163, 2018
22018
YÜKSEKÖĞRETİME BAŞLAYAN GENÇLERİN BEKLENTİLERİ VE DEĞER YAKLAŞIMLARI: OLTU ÖRNEĞİ
AY Güngör, M Kutlu, Ö Erakkuş, M Dilmaç
UMTEB-I, 5, 2017
22017
Risk sermayesinde yatırım kararı ve muhasebesi
M DİLMAÇ
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
22006
Bankaların Finansal Yapılarının Kârlılıkları Üzerine Etkileri: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama (1998-2015)
M Dilmaç, AT Dikmen, Ş Keleş
The International New Issues in Social Sciences 1 (1), 143-165, 2015
12015
Sosyal Sermayenin Kırsal Alanda Yaşama İsteği Üzerinde Etkisi: Erzurum Kırsal Alanında Bir Araştırma
Ş Keleş, M Dilmaç, AT Dikmen
The International New Issues In SOcial Sciences 1 (1), 91-116, 2015
12015
Kırsal Alanda Tarımsal Finansman Desteği Olarak Doğrudan Gelir Desteği Üzerine Bir Alan Araştırması: Narman İlçesi Örneği
Ş Keleş, M Dilmaç, AT Dikmen
Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 27 (2), 10-17, 2014
1*2014
Kırsal Alanda Sosyal Sermayenin Sosyal Girişimcilik Üzerine Etkisi: Erzurum Kırsalı Örneği
Ş KELEŞ, M DİLMAÇ
The International New Issues in Social Sciences 4 (4), 43-64, 0
1
Finansal Kriz Ortamlarında Sermaye Yapısının Bankaların Finansal Performanslarına Etkileri
B GÜNGÖR, M DİLMAÇ
Journal of Accounting & Finance, 2020
2020
Finansal Kriz Ortamlarında Sermaye Yapısının Bankaların Finansal Performanslarına Etkileri (Araştırma Makalesi)
B Güngör, M Dilmaç
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2020
2020
Kırsalda Finansal Okuryazarlık
M Dilmaç
FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMALARI, 221-246, 2020
2020
ENFLASYON ORANI DEĞİŞKENİ İLE OLUŞTURULAN İSLAMİ FİNANSAL VARLIK FİYATLAMA MODELİNİN KATILIM-50 ENDEKSİNE UYGULANMASI
M DİLMAÇ, S SUMER, R YANIK
II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences …, 2019
2019
Islami Finansal Varlık Fiyatlama Modelinin Katılım-50 Endeksine UygulanmasI.
M DİLMAÇ, S SUMER, R YANIK
II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences …, 2019
2019
FİNANSAL STRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
S SUMER, R YANIK, M DİLMAÇ
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTI ECONOMY AND POLICY (Tam Metin Bildiri …, 2019
2019
Altın ve Petrol Fiyatlarının BIST’te Seçilmis Endeksler Üzerine Etkisi.
S SUMER, M DİLMAÇ
Uluslararası Ekonomi Arastırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM …, 2019
2019
Banka Kârlılığı ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Arasındaki İlişki: BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama
R YANIK, M DİLMAÇ, S SUMER
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (4), 2531-2540, 2019
2019
Firma Piyasa Değerini Etkileyen Finansal Faktörler: Banka ve Sigorta İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
Ö KORKMAZ, M DİLMAÇ
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 16 (2), 178-201, 2018
2018
MUHASEBE PROBLEMLERI
R YANIK, H ÇETİN, M DİLMAÇ
2017
FATURA (3. Bölüm)
H ÇETİN, R YANIK, M DİLMAÇ, G GÜNEY
Yeni Baslayanlar Için Bilgisayarlı Muhasebeye Giriş, 49-76, 2017
2017
STOK-CARI-BANKA- KASA KARTLARININ TANIMLANMASI (2. Bölüm)
H ÇETİN, R YANIK, M DİLMAÇ, G GÜNEY
Yeni Baslayanlar Için Bilgisayarlı Muhasebeye Giriş, 16-42, 2017
2017
Yüksekögretime Baslayan Gençlerin Beklentileri ve Deger Yaklasımları: Oltu Örnegi.
M KUTLU, M DILMAÇ, Ö Erakkuş, AY GÜNGÖR
Internatıonal Congress on Vacational and Technical Sciences 2017 Gürcistan, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20