Mustafa ÜREY
Mustafa ÜREY
Trabzon Üniversitesi
trabzon.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Combining different conceptual change methods within 5E model: A sample teaching design of'cell'concept and its organelles.
M Ürey, M Çalik
Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching 9 (2), 2008
352008
Serbest etkinlik çalışmaları dersine yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşleri
A Aydın, H Bakırcı, M Ürey
Milli Eğitim Dergisi 193, 214-230, 2012
202012
Akademik personelin çevre sorunları ve çevre eğitimine yönelik duygu, düşünce ve davranışlarının değerlendirilmesi
M Ürey, B Şahin
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (38), 134-149, 2010
192010
Öğretmen adaylarının temel ekoloji kavramları ve çevre sorunları konusundaki yanılgıları
M Ürey, B Şahin, NF Şahin
Ege Eğitim Dergisi 12 (1), 22-51, 2011
172011
Okul öncesi çocuklarının bilim insanı kavramına yönelik algıları
HŞ Ayvacı, A Atik, M Ürey
BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 5 (3), 669-689, 2016
162016
İlköğretim öğretmen ve öğrencilerinin çevreye karşı tutumları, yeterlilikleri ve çevre eğitiminde bölgesel farklılıklar
M Ürey
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri …, 2005
152005
Fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları üzerine etkisinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi
M Ürey, S Çepni
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2), 537-548, 2014
142014
Serbest etkinlik çalışmaları dersi kapsamında geliştirilen disiplinlerarası okul bahçesi programının öğrencilerin bazı matematik kazanımları üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Ü Mustafa, S Çepni, C YILDIZ
Journal of Turkish Science Education 10 (3), 37-58, 2013
142013
Fen ve Sosyal Bilimler Kökenli Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Algıları
M Ürey, A Karaçöp, V Göksu, K Çolak
YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 205-226, 2017
12*2017
Serbest etkinlik çalışmaları dersine yönelik fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
M Ürey
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
112013
İlköğretim fen ve teknoloji dersi programında yer alan çevre konularına yönelik bir program analizi, e
M Ürey, M Aydın
Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 37-50, 2014
102014
Regional differences in environment education of primary education in terms of teacher conceptions
M Ürey, K Çolak, M Okur
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 795-799, 2009
102009
Fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının bazı sosyal bilgiler öğretim programı kazanımları üzerine etkisinin değerlendirilmesi
M Ürey, S Çepni, S Kaymakçı
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2), 7-29, 2015
92015
The first steps on agricultural education in Turkish elementary school:School Garden Project
S Çepni, M Aydın, MA Haşiloğlu, M Ürey
Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational …, 2011
82011
Öğretmen adaylarının çevreye yönelik akademik başarılarının bireyin çevre ve insan merkezli tutumları üzerine etkisi
M Ürey, NK Yeşiltaş
The First International Congress of Educational Research, 1-3, 2009
72009
Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fen bilgilerini günlük yaşamdaki durumlara uygulayabilme düzeyleri
LC Özsevgeç, M Ürey
IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25, 2010
62010
Defining the relationship between the perceptions and the misconceptions about photosynthesis topic of the preservice Science teachers
M Ürey
European Journal of Educational Research 7 (4), 813-826, 2018
52018
Fen Temelli ve Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Bazı Fen ve Teknoloji Dersi Kazanımları Üzerine Etkisinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
M Ürey, S Çepni
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 166-184, 2015
52015
Serbest etkinlik çalışmaları dersine yönelik bir program önerisi: Okul bahçesi programı
M Ürey, S Çepni
Milli Eğitim Dergisi 202 (43), 37-58, 2014
52014
A İlköğretim Okulunun Çevre Eğitimindeki Başarısının Nedenini İncelemeye Yönelik Bir Nitel Araştırma Örneği
M ÜREY, N ALEV
Milli Eğitim, 183-208, 2010
5*2010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20