Follow
Mustafa ÜREY
Mustafa ÜREY
Trabzon Üniversitesi
Verified email at trabzon.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Combining different conceptual change methods within 5E model: A sample teaching design of'cell'concept and its organelles.
M Ürey, M Çalik
Asia-Pacific Forum on Science Learning & Teaching 9 (2), 2008
572008
Öğretmen adaylarının temel ekoloji kavramları ve çevre sorunları konusundaki yanılgıları
M Ürey, B Şahin, NF Şahin
Ege Eğitim Dergisi 12 (1), 21-51, 2011
392011
Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
A Aydın, H Bakırcı
Milli Eğitim Dergisi 42 (193), 214-230, 2012
372012
Akademik personelin çevre sorunları ve çevre eğitimine yönelik duygu, düşünce ve davranışlarının değerlendirilmesi
M Ürey, B Şahin
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (38), 134-149, 2010
352010
Fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları üzerine etkisinin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi
M Ürey, S Çepni
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (2), 537-548, 2014
342014
Fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının bazı sosyal bilgiler öğretim programı kazanımları üzerine etkisinin değerlendirilmesi
M Ürey, S Çepni, S Kaymakçı
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (2), 7-29, 2015
302015
Defining the relationship between the perceptions and the misconceptions about photosynthesis topic of the preservice Science teachers
M Ürey
European Journal of Educational Research 7 (4), 813-826, 2018
292018
Fen ve Sosyal Bilimler Kökenli Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Algıları
M Ürey, A Karaçöp, V Göksu, K Çolak
YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 205-226, 2017
292017
Okul öncesi çocuklarının bilim insanı kavramına yönelik algıları
HŞ Ayvacı, A Atik, M Ürey
Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (3), 669-689, 2016
282016
İlköğretim fen ve teknoloji dersi programında yer alan çevre konularına yönelik bir program analizi
M Ürey, M Aydın
Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1), 37-50, 2014
272014
Serbest etkinlik çalışmaları dersine yönelik fen temelli ve disiplinlerarası okul bahçesi programının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
M Ürey
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
272013
Serbest etkinlik çalışmaları dersi kapsamında geliştirilen disiplinlerarası okul bahçesi programının öğrencilerin bazı matematik kazanımları üzerine etkisinin değerlendirilmesi
M Ürey, S Çepni, C Yıldız
Journal of Turkish Science Education 10 (3), 37-58, 2013
272013
Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeyleri ile Fen Tutum ve Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki
Ü Mustafa, LC ÖZSEVGEÇ
JOURNAL OF THEORETICAL EDUCATIONAL SCIENCE, 400, 2015
25*2015
İlköğretim öğretmen ve öğrencilerinin çevreye karşı tutumları, yeterlilikleri ve çevre eğitiminde bölgesel farklılıklar (Kars ili örneği)
M Ürey
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
232005
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE KULLANILAN OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI VE UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
M Ürey, S Kaymakcı
Milli Eğitim Dergisi 49 (227), 7-32, 2020
212020
Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi Kapsamında Geliştirilen Okul Bahçesi Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri
M Ürey, V Göksu, A Karaçöp
İlköğretim Online 16 (1), 1-14, 2017
17*2017
Regional differences in environment education of primary education in terms of teacher conceptions
M Ürey, K Çolak, M Okur
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 795-799, 2009
172009
Fen Temelli ve Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Bazı Fen ve Teknoloji Dersi Kazanımları Üzerine Etkisinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
M Ürey, S Çepni
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (2), 166-184, 2015
152015
SERBEST ETKİNLİK ÇALIŞMALARI DERSİNE YÖNELİK BİR PROGRAM ÖNERİSİ: OKUL BAHÇESİ PROGRAMI
M Ürey, S Çepni
Milli Eğitim Dergisi 44 (202), 37-58, 2014
122014
Öğretim yazılımlarının önemi ve uygulanabilirliğine ilişkin fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri
H Ayvacı, M Ürey, G Bebek, S Bülbül
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 4 (1), 2015
112015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20