Follow
Fatih KARCIOĞLU
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgüt kültürü ve örgüt iklimi ilişkisi
F KARCIOĞLU
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1-2), 2001
2882001
Örgütsel iletişim ve iş tatmini ilişkisi–bir uygulama
F KARCIOĞLU, K Timuroğlu, O ÇINAR
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Dergisi …, 2009
2352009
İşyerinde psikolojik şiddetve iş tatmini ilişkisi
F Karcioğlu, S Akbaş
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (3), 139-161, 2010
2282010
MOBBİNG (YILDIRMA) VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
F Karcioğlu, Ü Çelik
Atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi 26 (1), 59-75, 2012
2102012
Psİkolojİk sözleşme ile örgütsel bağlilik ilişkisi: sağlik çalişanlari üzerine bir uygulama
F KARCIOĞLU, E Türker
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (2), 121-140, 2010
2102010
KADIN YÖNETİCİLERDE KARİYER ENGELLERİ:“CAM TAVAN SENDROMU” ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Y Leblebici, F KARCIOOĞLU
Atatürk Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi 28 (4), 2014
1622014
The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: a survey study in the province of Erzurum, Turkey
O Çınar, F Karcıoğlu, ZD Alioğulları
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 314-321, 2013
1332013
Çatışmanın nedenleri ve çatışma yönetim tarzları ilişkisi
F Karcıoğlu, ZD Alioğulları
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (3-4), 215-237, 2012
1082012
The relationships among organizational cynicism, job insecurity and turnover intention: A survey study in Erzurum/Turkey
O Çınar, F Karcıoğlu, İ Aslan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 429-437, 2014
1072014
The relationship between cyber loafing and organizational citizenship behavior: A survey study in Erzurum/Turkey
O Çınar, F Karcıoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 207, 444-453, 2015
942015
ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ AÇISINDAN KURUMSAL BLOGLAR VE BİRKAÇ KURUMSAL BLOGUN İNCELENMESİ
F Karcioğlu, K Esat
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (21), 49-63, 2009
862009
Lider-üye etkileşimi ve çatışma yönetim stili ilişkisi
F KARCIOĞLU, C Kahya
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2), 337-352, 2011
822011
Aile işletmelerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri-bir uygulama
N Genç, F Karcıoğlu
İstanbul Kültür Üniversitesi 1, 20-32, 2004
822004
Dönüştürücü liderlik anlayışının yaratıcılığa ve yeniliğe etkisi
F Karcıoğlu, E Kaygın
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (5), 99-111, 2013
622013
ÇATIŞMA YÖNETİM STRATEJİSİNİN TAHMİN EDİCİLERİ OLARAK ÖRGÜTSEL KÜLTÜR TİPLERİ
F KARCIOĞLU, C Kâhya, K Buzkan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 26 (1), 77-91, 2012
502012
Örgüt kültürü ve liderlik
F KARCIOĞLU, MK TİMUROĞLU
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (1-2), 319-338, 2004
482004
GİRİŞİMCİLİK SÜRECİNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK ANLAYIŞI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
F KARCIOĞLU, E KAYGIN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (3), 1-20, 2013
472013
İşletmelerde Performans Değerleme ile İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri (İKBS) Arasındaki İlişkisi-İstanbul İlinde Bir Araştırma
F Karcioğlu, Ü Öztürk
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (1), 343-366, 2009
472009
Yöneticilerin İletişim Tarzı ve Kullandıkları Çatışma Yönetim Stili Arasındaki İlişki.
F Karcioğlu, E Gövez, C Kahya
Journal of Graduate School of Social Sciences 15 (1), 2011
462011
İş yaşamında iş tatmini, örgütsel özdeşleme ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Erzurum’da bir kamu kurumu örneği
O Çınar, F Karcıoğlu, K Akdaş
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 4 (3), 121-136, 2016
382016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20