Follow
Mustafa Zeki AYDOĞDU
Mustafa Zeki AYDOĞDU
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Verified email at trakya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A Research On Geometry Problem Solving Strategies Used By Elementary Mathematics Teacher Candidates
MZ Aydoğdu, C Keşan
Journal of Educational & Instructional Studies in the World 4 (1), 2014
812014
8. sınıf öğrencilerinin üçgenler konusunda problem kurma çalışmalarının incelenmesi
E Türnüklü, MZ Aydoğdu, AS Ergin
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (24), 467-486, 2017
482017
9. sınıf üstün zekalı öğrencilerin geometri problem çözme stratejileri ve Van Hiele geometri düşünme düzeyleri ile ilişkilendirilmesi(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
MZ Aydoğdu
Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2014
122014
Okul dışı öğrenme ortamlarıyla ilgili matematik öğretmenlerinin görüşleri
ASE AYDOĞDU, MZ Aydoğdu, V Aktaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 60-78, 2023
82023
Ortaokul öğrencilerinin geometri problemi kurma süreçleri ve problem kurma stratejilerinin incelenmesi
MZ Aydoğdu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
62019
9. sınıf üstün zekalı öğrencilerin geometri problem çözme stratejileri
MZ Aydoğdu, C Keşan
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (2), 48-55, 2016
62016
Matematik dersinde bir eğitim aracı olarak sanal müze kullanımı
ASE AYDOĞDU, M AYDOĞDU, V AKTAŞ
International Journal of Social Science Research 11 (1), 51-70, 2022
52022
Beceri Temelli Matematik Sorularının Orantısal Akıl Yürütme Problem Türlerine Göre İncelenmesi
M ÇELENLİ, Z TAŞPINAR-ŞENER, MZ AYDOĞDU
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 161-169, 2022
32022
Middle school students’ problem posing processes
MZ Aydoğdu, E Türnüklü
Education Quarterly Reviews 4, 2021
32021
Ortaokul Öğrencilerinin Geometri Problemi Kurma Stratejilerinin İncelenmesi
MZ AYDOĞDU, E TÜRNÜKLÜ
Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 14 (1), 45-70, 2023
12023
Öğretmen Adaylarının Kurulan Matematik Problemlerini Değerlendirme Kriterlerinin İncelenmesi
MZ AYDOĞDU
Trakya Eğitim Dergisi 14 (1), 427-441, 2024
2024
Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Geometri Öğretimi
MZ AYDOĞDU, AS AYDOĞDU
2023
Examination of Primary and Secondary School Mathematics Textbooks in Terms of Root Values
R DİVRİK, MZ AYDOĞDU
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 17 …, 2023
2023
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hendeseden Geometriye
E VATANSEVER, MZ AYDOĞDU
Manas Journal of Social Studies 12 (2), 476-487, 2023
2023
The effect of music assisted İnstruction on exam scores from triangles in geometry lesson
C Keşan, D Kaya, MZ Aydoğdu
International Online Journal of Primary Education 3 (1), 15-19, 2014
2014
The Effect Of Music To The Exam Scores In Music Supported Tests Made About Special-Defined Functions, Trigonometry And Complex Numbers
C Keşan, AS Ergin, MZ AYDOĞDU, K Deniz
International Online Journal of Primary Education 1 (2), 8-15, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16