Takip et
Abdulkadir Keskin
Abdulkadir Keskin
medeniyet.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Evaluation of Supplier Selection Criteria with Fuzzy DEMATEL Method: An Application on the Pharmacy Industry
B Leblebicioğlu, A Keskin
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 236-242, 2021
112021
Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Kayıt Dışı İstihdam Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
A Keskin
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2021
11*2021
G20 Ülkelerinin CO2 Emisyonları Ve Kişi başına Düşen Milli gelirin 1960-2012 Dönemi Arasındaki Amprik Analizi
A Keskin
Medeniyet Araştırmaları Dergisi 5 (1), 25-38, 2020
62020
The Relationship Between Electricity Generation, Electricity Consumption, and Economic Growth in Turkey 1975-2019
A Keskin, B Kara
Handbook of Research on Strategic Management for Current Energy Investments …, 2021
52021
Estimation of the utilization rates of the resources of a dental clinic by simulation
A ATALAN, A KESKİN
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences 41 (2), 423-432, 2023
42023
Barriers to formal help-seeking behavior by battered turkish women according to sociodemographic factors
A Keskin, F Karaman
Sustainability 13 (1), 165, 2021
42021
PRODUCER PRICE INDEX, CONSUMER PRICE INDEX AND FISCAL POLICY: 1996-2020 PERIOD AND TURKEY
K Berat, A Keskin
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (24 …, 2021
42021
Alışveriş Merkezlerinde Müşterilerin Ürün Algısı ile Tüketim Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin Uyum ve Robust Regresyon Analizi ile İncelenmesi
A Keskin, MŞ Güneş, D Yıldız
Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (4), 377-390, 2019
42019
CO2 EMİSYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
A Keskin
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (5), 361-370, 2019
42019
Türkiye’de Özel Tüketim Vergisi ile Cari Açık Arasındaki İlişki: 2002-2019 Dönemi İçin Ekonometrik Bir Analiz
B Kara, A Keskin
Vergi Dünyası Dergisi, 2021
22021
The Relationship Between Trade Openness, Foreign Trade Tax Revenues and GDP in Turkey: ARDL Bounds Test Approach for 1993-2019 Period
A Keskin, B Kara
22021
Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakatine Etkisinde Kurum İmajı ve Müşteri Memnuniyetinin Aracı Rolü: Türkiye’deki Yüksek Hızlı Tren Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma
B Leblebicioğlu, A Keskin
OPUS International Journal of Society Researches 18 (43), 6425-6444, 2021
22021
TÜRKİYE’DE ŞİDDETE MARUZ KALAN KADINLAR (Yardım Arama Davranışlarını Engelleyen Faktörler)
A Keskin
12023
Determining the criteria affecting tax ethics in Türkiye using the Fuzzy DEMATEL method
BK Yapar, A Keskin
İstanbul İktisat Dergisi 73 (2), 745-780, 2023
2023
TÜRKİYE’DE SOSYAL HARCAMALAR VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ
A Keskin
Berikan Yayınları, 2023
2023
A Study on the Analysis of Customer Satisfaction in Hotel Businesses in Istanbul With the Kano Model
M Ersen, A Keskin, A Atalan
Cases on Traveler Preferences, Attitudes, and Behaviors: Impact in the …, 2023
2023
Factors Affecting Clean Energy Investments for Zero Emissions: OECD Countries
YA Atalan, A Keskin, A Atalan
Clean Energy Investments for Zero Emission Projects: An Analysis on How to …, 2022
2022
The Impact of Economic Growth, Unemployment and Inflation on Informal Employment in Turkey: an ARDL Bounds Test Approac
K Abdurrahman, K Abdulkadir
Journal of Social Policy Conferences, 451-474, 2021
2021
Ahlaksız Büyüme
A Keskin
Is Ahlakı Dergisi 13 (2), 203-206, 2020
2020
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE MÜŞTERİLERİN ÜRÜN ALGISI İLE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN UYUM VE ROBUST REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
A Keskin, MŞ Güneş, D Yıldız
Journal of Economics Business & Finance Research/Ekonomi İşletme ve Maliye …, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20