Abdulkadir Keskin
Title
Cited by
Cited by
Year
Suriyeli göçmenlerin Türkiye emek piyasasına etkileri ve Yalova örneği
O Koçak, A Keskin, H Yildiz
Route Educational and Social Science Journal 4 (3), 59-74, 2017
52017
G20 Ülkelerinin CO2 Emisyonları Ve Kişi başına Düşen Milli gelirin 1960-2012 Dönemi Arasındaki Amprik Analizi
A Keskin
Medeniyet Araştırmaları Dergisi 5 (1), 25-38, 2020
22020
Evaluation of Supplier Selection Criteria with Fuzzy DEMATEL Method: An Application on the Pharmacy Industry
B Leblebicioğlu, A Keskin
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 236-242, 2021
12021
Alışveriş Merkezlerinde Müşterilerin Ürün Algısı ile Tüketim Alışkanlıkları Arasındaki İlişkinin Uyum ve Robust Regresyon Analizi ile İncelenmesi
A Keskin, MŞ Güneş, D Yıldız
Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi 1 (4), 377-390, 2019
12019
Türkiye’de Ekonomik Büyüme, İşsizlik ve Enflasyonun Kayıt Dışı İstihdam Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
A Keskin
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 2021
2021
The Relationship Between Electricity Generation, Electricity Consumption, and Economic Growth in Turkey 1975-2019
A Keskin, B Kara
Handbook of Research on Strategic Management for Current Energy Investments …, 2021
2021
Barriers to formal help-seeking behavior by battered Turkish women according to sociodemographic factors
A Keskin, F Karaman
Sustainability 13 (1), 165, 2021
2021
CO2 EMİSYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
A Keskin
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (5), 361-370, 2019
2019
444. YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARININ FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ
M TAŞÇIOĞLU, Y TEPELİ, A Keskin
CONFERENCE PROCEEDINGS ICGCIM 2017, 67, 2017
2017
The Impact of Economic Growth, Unemployment and Inflation on Informal Employment in Turkey: an ARDL Bounds Test Approach
R Çelik, A Keskin, A Keskin
Journal of Social Policy Conferences, 451-474, 0
Medeniyet Araştırmaları Dergisi/Journal of Civilization Studies
A KESKİN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11