Takip et
Dr. Nilgün Demirel İli
Dr. Nilgün Demirel İli
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Duygusal emek faktörünün hizmet kalitesine etkisi: Nevşehir’deki dört ve beş yıldızlı otellere yönelik bir araştırma
N Demirel, E Duygu
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 310-334, 2015
202015
Sarıkamış Destinasyonunun Tanıtımının Miyopik Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi.
E Kaygın, N Demirel, E Şahinkaya
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3, 2017
62017
Nevşehir Bölgesi’ndeki turist rehberlerinin hizmet verme yatkınlığı düzeylerinin ölçülmesi
E Duygu, N Demirel
Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi 2 (1), 5-22, 2017
62017
Müşteri Memnuniyetinin Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisinde Hizmet Telafisinin Düzenleyicilik Rolü: Nevşehir’deki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
DE Nilgün Demirel
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9 (3), 2132-2160, 2021
4*2021
Ordu-Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi
N DEMİREL, EK TEKELİ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 331-348, 2020
32020
The Effect of the Pandemic on the Performance of Tourist Guides and the Practice of Their Professions: A Qualitative Study in the Cappadocia Region
N Demirel İli, Ç Zeynep, B Keskin
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 57-70, 2022
2022
POLİTİKA BİLİMİ BAĞLAMINDA TURİZM
İ İlhan, N Demirel İli
DİSİPLİNLERARASI BOYUTLARIYLA TURİZM, 149-174, 2022
2022
TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER MESLEKİ UZMANLAŞMAYA NASIL BAKIYOR?
Y Yumuk, N Demirel İli
Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel 5 (1), 211-222, 2022
2022
Türkiye ve Dünyadaki “Hüzün Turizmi” Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi
Z Bulut, Dİ Nilgün
Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi 2 (1), 67-88, 2022
2022
Slow Tourism in the Sustainability of Local Culture
Z Çokal, N Demirel
Challenges and New Opportunities for Tourism in Inland Territories …, 2022
2022
Evaluation of gastronomy festivals: Perspectives of professional tourist guides
A Özsoy, N Demirel
2021
Yerli Turistlerin Seyahat Acentalarına Yönelik E-Şikâyet Davranışlarının İncelenmesi
M Altınay Özdemir, N Demirel İli
21. Ulusal 5. Uluslararası Turizm Kongresi, 2021
2021
Halk Kültüründe Bitki Kültü: İnanışlar ve Ritüeller
ND İli
Anadolu Halk Kültüründe İnanış ve Ritüeller, 599-618, 2021
2021
İnsanın Yaratılışı
ND İli
Turist Rehberleri İçin Genel Mitoloji 1, 166-178, 2021
2021
İş-Aile Rol Çatışması ve Kariyer Devamlılığı İlişkisi: Kadın Turist Rehberleri Üzerine Bir Değerlendirme
N DEMİREL, Y YUMUK, N HACIOĞLU
Turist Rehberliği Dergisi (TURED) 4 (1), 48-63, 2021
2021
Sakin Şehir Perşembe’de Paydaşların Uygulamalara ve Yaklaşımlara Yönelik Görüşleri
Z ÇOKAL, N DEMİREL
Turizm Akademik Dergisi 8 (1), 29-44, 2021
2021
Serhat İllerinin Rekreasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği.
N DEMİREL, K ÇAMLICA
Igdir University Journal of Social Sciences, 2021
2021
Tüketici davranışında etik
N Demirel, D Eren
DORA Basım-Yayın Dağıtım, 2020
2020
Hizmet aksaklıklarına yönelik e-şikayetlerin değerlendirilmesi: Kaz restoranları üzerine nitel bir araştırma
N Demirel, M Büyükkuru
Detay Yayıncılık, 2020
2020
TURİZMDE COVID-19 İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
YY Nilgün Demirel
IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi'nin (IWACT), 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20