Dr. Nilgün Demirel
Dr. Nilgün Demirel
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Duygusal emek faktörünün hizmet kalitesine etkisi: Nevşehir'deki dört ve beş yıldızlı otellere yönelik bir araştırma
N Demirel, D Eren
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2015
122015
Ordu-Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi
N DEMİREL, EK TEKELİ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 331-348, 2020
3*2020
Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesine Etkisi: Nevşehir’deki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma.
D Eren, N Demirel
Igdir University Journal of Social Sciences, 2018
32018
Sarıkamış Destinasyonunun Tanıtımının Miyopik Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi.
E Kaygın, N Demirel, E Şahinkaya
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3, 2017
22017
Nevşehir Bölgesi’ndeki Turist Rehberlerinin Hizmet Verme Yatkınlığı Düzeylerinin Ölçülmesi
E Duygu, N Demirel
Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi 2 (1), 5-22, 2017
22017
Serhat İllerinin Rekreasyon Kaynaklarının Değerlendirilmesi: Tripadvisor Örneği.
N DEMİREL, K ÇAMLICA
Igdir University Journal of Social Sciences, 2021
2021
TURİZMDE COVID-19 İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
YY Nilgün Demirel
IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi'nin (IWACT), 2020
2020
Tüketici Davranışında Etik
DE Nilgün Demirel
İşletmelerde Etik Yaklaşımlar 1, 2020
2020
Ağlayan Kaya Efsanesi: Niobe
N Demirel
Anadolu'da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar, 84-91, 2020
2020
Munzur Baba Efsanesi (Tunceli/Dersim)
N Demirel
Anadolu'da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar 1, 104- 113, 2020
2020
Hizmet Aksaklıklarına Yönelik E-Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: Kaz Restoranları Üzerine Nitel Bir Araştırma
M Demirel, Nilgün, Büyükkuru
GASTRONOMİ TURİZMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 1, 267-279, 2020
2020
PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN FOODIE TURİST TİPİNE BAKIŞ AÇILARI
EKT Nilgün Demirel
Journal of Tourism Theory and Research 6 (1), 35-46, 2020
2020
Müşteri Memnuniyetinin Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisinde Hizmet Telafisinin Düzenleyicilik Rolü: Nevşehir'deki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
D Eren, N Demirel
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2019
2019
Turizm pazarlamasında elektronik ağızdan ağıza iletişim
M Boz, N Demirel
Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II, 47-60, 2018
2018
Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Nevşehir'deki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma
D Eren, N Demirel
ığdır üniversitesi sosyal bilimler dergisi 1 (14), 2018
2018
The measurement of service orientation levels of the tourist guides in Nevșehir Region.
D Eren, N Demirel
Journal of Multidisciplinary Academic Tourism 2 (1), 5-22, 2017
2017
Helal Pazarlama
N Demirel
Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler, 137-149, 2016
2016
The perspectives of professional tourist guides towards foodie tourists: A qualitative research
N Demirel, EK Tekeli
Journal of Tourism Theory and Research 6 (1), 35-46, 2015
2015
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi e-ISSN: 2147-6152 Yıl 10, Sayı 25, Ocak 2021
Sİ Rekreasyon, N DEMİREL, K ÇAMLICA, N Demirel
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–19