Dr. Nilgün Demirel
Dr. Nilgün Demirel
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesine Etkisi: Nevşehir’deki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma.
D Eren, N Demirel
Igdir University Journal of Social Sciences, 2018
122018
Nevşehir Bölgesi’ndeki Turist Rehberlerinin Hizmet Verme Yatkınlığı Düzeylerinin Ölçülmesi
D Eren, N Demirel
Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi 2 (1), 5-22, 2017
12017
Tüketici Davranışında Etik
DE Nilgün Demirel
İşletmelerde Etik Yaklaşımlar 1, 2020
2020
Ağlayan Kaya Efsanesi: Niobe
N Demirel
Anadolu'da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar, 84-91, 2020
2020
Munzur Baba Efsanesi (Tunceli/Dersim)
N Demirel
Anadolu'da İnanç Turizmi: Fenomenler, Efsaneler, Kişiler ve Mekanlar 1, 104- 113, 2020
2020
Hizmet Aksaklıklarına Yönelik E-Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: Kaz Restoranları Üzerine Nitel Bir Araştırma
M Demirel, Nilgün, Büyükkuru
GASTRONOMİ TURİZMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 1, 267-279, 2020
2020
Ordu-Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi
N DEMİREL, EK TEKELİ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 331-348, 2020
2020
PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN FOODIE TURİST TİPİNE BAKIŞ AÇILARI
EKT Nilgün Demirel
Journal of Tourism Theory and Research 6 (1), 35-46, 2020
2020
Müşteri Memnuniyetinin Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisinde Hizmet Telafisinin Düzenleyicilik Rolü: Nevşehir'deki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
D Eren, N Demirel
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2019
2019
Turizm pazarlamasında elektronik ağızdan ağıza iletişim
M Boz, N Demirel
Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II, 47-60, 2018
2018
Duygusal Emek Faktörünün Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Nevşehir'deki Dört ve Beş Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Araştırma
D Eren, N Demirel
ığdır üniversitesi sosyal bilimler dergisi 1 (14), 2018
2018
The measurement of service orientation levels of the tourist guides in Nevșehir Region.
D Eren, N Demirel
Journal of Multidisciplinary Academic Tourism 2 (1), 5-22, 2017
2017
Sarıkamış Destinasyonunun Tanıtımının Miyopik Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi.
E Kaygın, N Demirel, E Şahinkaya
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3, 2017
2017
Helal Pazarlama
N Demirel
Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler, 137-149, 2016
2016
The perspectives of professional tourist guides towards foodie tourists: A qualitative research
N Demirel, EK Tekeli
Journal of Tourism Theory and Research 6 (1), 35-46, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15