Takip et
Dr. Nilgün Demirel İli
Dr. Nilgün Demirel İli
igdir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Duygusal emek faktörünün hizmet kalitesine etkisi: Nevşehir’deki dört ve beş yıldızlı otellere yönelik bir araştırma
N Demirel, D Eren
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 310-334, 2015
272015
Türkiye ve Dünyadaki “Hüzün Turizmi” Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi
Z Bulut, Dİ Nilgün
Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi 2 (1), 67-88, 2022
162022
Müşteri Memnuniyetinin Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisinde Hizmet Telafisinin Düzenleyicilik Rolü: Nevşehir’deki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
DE Nilgün Demirel
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 9 (3), 2132-2160, 2021
152021
Nevşehir Bölgesi’ndeki turist rehberlerinin hizmet verme yatkınlığı düzeylerinin ölçülmesi
D Eren, N Demirel
Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi 2 (1), 5-22, 2017
112017
Ordu-Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi
N DEMİREL, EK TEKELİ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (1), 331-348, 2020
82020
Sarıkamış Destinasyonunun Tanıtımının Miyopik Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi.
E Kaygın, N Demirel, E Şahinkaya
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3, 2017
82017
İş-aile rol çatışması ve kariyer devamlılığı ilişkisi: Kadın turist rehberleri üzerine bir değerlendirme
N Demirel, Y Yumuk, N Hacıoğlu
Turist Rehberliği Dergisi (TURED) 4 (1), 48-63, 2021
62021
Foodie Turist Tipolojisi: Gaziantep Restoranlarına Yönelik Nitel Bir Araştırma
E Kırıcı Tekeli, N Demirel İli, Ü Kement
Gaziantep University Journal of Social Sciences 22 (1), 372 - 392, 2023
52023
Serhat illerinin rekreasyon kaynaklarının değerlendirilmesi: Tripadvisor örneği
N Demirel, K Çamlıca
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 574-597, 2021
52021
Profesyonel turist rehberlerinin foodie turist tipine bakış açıları: Nitel bir araştırma
N Demirel, EK Tekeli
Journal of Tourism Theory and Research 6 (1), 35-46, 2020
52020
The Effect of the Pandemic on the Performance of Tourist Guides and the Practice of Their Professions: A Qualitative Study in the Cappadocia Region
N Demirel İli, Ç Zeynep, B Keskin
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (1), 57-70, 2022
42022
Turizm pazarlamasında elektronik ağızdan ağıza iletişim
M Boz, N Demirel
Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II, 47-60, 2018
4*2018
TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER MESLEKİ UZMANLAŞMAYA NASIL BAKIYOR?
Y Yumuk, N Demirel İli
Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel 5 (1), 211-222, 2022
32022
PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN FOODIE TURİST TİPİNE BAKIŞ AÇILARI
EKT Nilgün Demirel
Journal of Tourism Theory and Research 6 (1), 35-46, 2020
3*2020
Dijital Göçebelerin Türkiye Algısı
ND İli
Journal of Recreation and Tourism Research 10 (1), 30-56, 2023
22023
TURİST REHBERLİĞİNDE MESLEKİ YATKINLIK VE KARİYER SÜRDÜRME İLİŞKİSİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Y YUMUK, ND İLİ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12 (3), 1314-1333, 2022
22022
Foodie Tourist Behavior
N Demirel, EK Tekeli
Tourist Behavior, 219-237, 2023
12023
Hizmet aksaklıklarına yönelik e-şikayetlerin değerlendirilmesi: Kaz restoranları üzerine nitel bir araştırma
N Demirel, M Büyükkuru
Detay Yayıncılık, 2020
12020
Evaluation of E-Complaints About Balloon Tours in Cappadocia, Turkey
ND İli, G Deniz, Z Çokal, N Yılmaz
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 19 (74), 267-297, 2024
2024
Destination management through gastrodiplomacy in wine tourism: a phenomenological approach
ŞA Yetiş, ND Ili
Revista Rosa dos Ventos-Turismo e Hospitalidade 15 (2), 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20