Hatice Akkoç
Hatice Akkoç
Verified email at marmara.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Pre-service mathematics teachers’ concept images of radian
H Akkoc
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 39 …, 2008
1022008
PRESERVICE TEACHERS’INSTRUCTIONAL BELIEFS AND EXAMINATION OF CONSISTENCY BETWEEN BELIEFS AND PRACTICES
F Ogan-Bekiroglu, H Akkoç
International Journal of Science and Mathematics Education 7 (6), 1173-1199, 2009
982009
Pre-service mathematics teachers’ use of multiple representations in technology-rich environments
MF Özmantar, H Akkoç, E Bingölbali, S Demir, B Ergene
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 6 (1), 19-36, 2010
822010
The simplicity, complexity and complication of the function concept
H Akkoç, D Tall
PME conference 2, 2-025, 2002
692002
Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri
MF Özmantar, E Bingölbali, H Akkoç
Ankara: Pegem Akademi 1, 2008
572008
Pre-service and in-service mathematics teachers’ concept images of radian
T Topçu, M Kertil, H Akkoç, K Yilmaz, O Önder
Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the …, 2006
522006
A mismatch between curriculum design and student learning: the case of the function concept
H Akkoç, D Tall
Proceedings of the sixth British Congress of Mathematics Education held at …, 2005
512005
Pre-service and in-service teachers’ views of the sources of students’ mathematical difficulties
E Bingolbali, H Akkoç, MF Ozmantar, S Demir
International Electronic Journal of Mathematics Education 6 (1), 40-59, 2011
482011
Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Örüntülerine İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Konuya Özel Stratejiler Bağlamında İncelenmesi
S Yeşildere, H Akkoç
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (1), 125-149, 2010
472010
Matematik öğretmen adaylarının sayı örüntülerine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin konuya özel stratejiler bağlamında incelenmesi
S Yeşildere, H Akkoç
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (1), 125-149, 2010
472010
Investigating the development of prospective mathematics teachers’ pedagogical content knowledge of generalising number patterns through school practicum
SY İmre, H Akkoç
Journal of Mathematics Teacher Education 15 (3), 207-226, 2012
422012
FONKSİYON KAVRAMININ ÇOKLU TEMSİLLERİNİN ÇAĞRIŞTIRDIĞI KAVRAM GÖRÜNTÜLERİ
H AKKOÇ, H AKKOÇ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 1-10, 2006
422006
Fonksiyon kavramanın çoklu temsillerinin çağrıştırdığı kavram görüntüleri
H AKKOÇ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 2006
42*2006
Bilgisayar destekli ölçme-değerlendirme araçlarının matematik öğretimine entegrasyonuna yönelik hizmet öncesi eğitim uygulamaları ve matematik öğretmen adaylarının gelişimi
H AKKOÇ
Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 3 (2), 99-114, 2012
402012
Investigating the development of prospective mathematics teachers' technological pedagogical content knowledge
H Akkoç
Research in Mathematics Education 13 (1), 75-76, 2011
382011
Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri
S Yeşildere, H Akkoç
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 141-153, 2011
282011
Investigating the technological pedagogical content knowledge: A case of derivative at a point
H Akkoç, E Bingolbali, F Ozmantar
32nd International Conference on the Psychology of Mathematics Education …, 2008
262008
Fonksiyon kavramının anlaşılması: Çoğul temsiller ve tanımsal özellikler
H Akkoç
Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (20), 1-14, 2005
202005
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Olasılık ve İstatistik Öğretimi
H Akkoç, S Yesildere İmre
Pegem Akademi, 2015
192015
Algebraic generalisation strategies of number patterns used by preservice elementary mathematics teachers
S Yeşildere, H Akkoç
World Conference on Educational Sciences, 2010
182010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20