Damla DAMAR ÇELİK
Damla DAMAR ÇELİK
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparative in vitro activities of first and second-generation ceragenins alone and in combination with antibiotics against multidrug-resistant Klebsiella pneumoniae strains
B Ozbek-Celik, D Damar-Celik, E Mataraci-Kara, C Bozkurt-Guzel, ...
Antibiotics 8 (3), 130, 2019
72019
Synergic potential of Pelargonium endlicherianum Fenzl. Essential oil and antibiotic combinations against Klebsiella pneumoniae
B Dumlupinar, GŞ Karatoprak, DD Celik, ÜS Gürer, B Demirci, B Gürbüz, ...
South African Journal of Botany 135, 117-126, 2020
12020
Comparative in vitro activities of meropenem in combination with colistin, levofloxacin, or chloramphenicol against Achromobacter xylosoxidans strains isolated from patients …
D Damar-Çelik, N Nørskov-Lauritsen, B Özbek-Çelik
Journal of Global Antimicrobial Resistance 22, 713-717, 2020
12020
Cytotoxic Activity-Guided Isolation from, and Biological Activities of its Different Extracts
T Taşkın, EM Güler, Ş Şentürk, DD Çelik, T Arabacı, ÜS Gürer
The Open Bioactive Compounds Journal 8 (1), 2020
12020
Post-antibiotic Effect of Various Antibiotics against Achromobacter xylosoxidans Strains Isolated from Patients with Cystic Fibrosis
N Nørskov-Lauritsen, D Damar Çelik, B Özbek Çelik
2020
Antibacterial and antibiofilm activities of ceragenins against Achromobacter species isolated from cystic fibrosis patients
D Damar Çelik, E Mataracı Kara, S Paul, B Özbek Çelik
Journal Of Chemotherapy 1 (1), 2020
2020
Post-antibiotic Effect of Various Antibiotics against Achromobacter xylosoxidans Strains Isolated from Patients with Cystic Fibrosis
D Damar Çelik, B Özbek Çelik, N Norskov Lauritsen
J Clin Exp Invest 11 (4), em00750, 2020
2020
Kozmetikte Kullanılan Bazı Koruyucular, Bitki Ekstraktı Ve Uçucu Yağların Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması
Y Aslan, D Damar Çelik, Ü Soyoğul Gürer
4.Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, 2019
2019
Kozmetik Ürünlerde Koruyucu Olarak Geliştirilmesi Amacıyla Bazı Fitokimyasallar Ve Uçucu Yağların Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması
S Aral, D Damar Çelik, Ü Soyoğul Gürer
4.Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, 2019
2019
P152 Comparative in vitro activities of ceragenins and various antibiotics against Achromobacter species isolated from cystic fibrosis patients
DD Çelik, ÇB Güzel, NN Lauritsen, BÖ Çelik
Journal of Cystic Fibrosis 18, S100-S101, 2019
2019
Comparative in vitro activities of first and second generation cationic steroid antibiotics and various antibiotics against carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae strains
D Damar Çelik, P B Savage, Ç Bozkurt Güzel, B Özbek Çelik
VI Congress of Macedonian Microbiologists with International participation, 2019
2019
İmmüno-Onkoloji İmmün Kontrol Noktalarını Hedef Alan Monoklonal Antikorlar Ve Tedavide Kullanımları
N Tuğutlu, D Damar Çelik, B Özbek Çelik
Türk Farmakope Dergisi 4 (4), 2019
2019
Effects of Various Antibiotics Alone or in Combination with Meropenem against Achromobacter xylosoxidans Strains Isolated from Cystic Fibrosis Patients
D Damar Çelik, N Norskov Lauritsen, Ç Soyoğul Gürer, Ümran, ...
VI Congress of Macedonian Microbiologists with international participation, 2018
2018
130 Mechanism of β-lactam resistance in Achromobacter xylosoxidans
AB Thinggaard, D Damar, W Ridderberg, N Nørskov-Lauritsen
Journal of Cystic Fibrosis 1 (16), S98-S99, 2017
2017
İMMÜNO-ONKOLOJİ İMMÜN KONTROL NOKTALARINI HEDEF ALAN MONOKLONAL ANTİKORLAR VE TEDAVİDE KULLANIMLARI
N TUĞUTLU, DD ÇELİK, BÖ ÇELİK
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15