Follow
Emine Koyuncu
Emine Koyuncu
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Medya işletmelerinde pazarlama yönetimi
E Sayılgan
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2010
302010
Medya sektöründe bir uzmanlaşma olgusu olarak tematik kanallar ve izleyici çeşitliliğinin tematik kanal oluşumundaki rolü
E SAYILGAN
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (3), 1-15, 2014
162014
TV YAYINCILIĞI ALANINDAKİ DİJİTAL TV PLATFORMLARI SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINI NEDEN KULLANIRLAR?
E Koyuncu
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 315-335, 2017
142017
Medya Sektöründe Rekabet Olgusu ve Medyaya Giriş Engelleri
E Sayılgan
Marmara İletişim Dergisi, 2009
142009
Medya sahipliğinde küresel ve yerel gruplar
E Sayılgan
Medya Eleştirileri. İstanbul: Beta, 2005
132005
Yazılı Basında Kadınlara Yönelik Bilgilendirici Haberler ve Medyanın Sosyal Sorumluluğu
E Sayılgan, EG Yılmaz
Yeditepe Üniversitesi Kadın Çalışmalarında Disiplinler Arası Buluşma …, 2004
9*2004
Medya Eleştirileri
NT Akbulut, EE BalkaĢ
Beta Yayınları, İstanbul, 2005
62005
Medya Sahipliğinde Küresel ve Yerel Gruplar
S Emine
İstanbul, Beta Yayınları, 2005
5*2005
Yazılı basın ürünlerinin pazarlanmasında dağıtım Fonksiyonu Ve Mevcut dağıtım kanallarının iyileştirilmesine yönelik öneriler
E Koyuncu
PQDT-Global, 2001
42001
Basın İşletmelerinde Risk Yönetimi
Ş Sayılgan, E Sayılgan
İletişim Yansımaları- Gerçekler ve Uygulamalar, 2007
32007
Çocuk Dergilerinin Dergi Yayıncılığı Sektöründeki Yerinin Tiraj Yönünden İncelenmesi
E Sayılgan, Ş Sayılgan
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 2. Uluslararası Çocuk Filmleri …, 2005
32005
Basın İşletmelerinin Pazar Yapısı ve Okuyucu Davranışları
EK Sayılgan
İÜ İletişim Fakültesi Dergisi 1, 289-305, 2002
32002
HABER AJANSLARININ İNSTAGTAM VE TWİTTER KULLANIMININ DOĞRUDAN TOPLUMA ULAŞIM VE ETKİLEŞİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
E KOYUNCU
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 1 (2 …, 2016
12016
Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Ekonomi Politikalarının Basın İşletmelerine Etkileri
E Koyuncu
PQDT-Global, 1995
11995
Dijital Kapitalizm, Tüketim Kültürü ve Y Kuşağının Değişen Tüketim Davranışları
İ Demirkaya, E Koyuncu
Intermedia International E-journal 8 (15), 174-196, 2022
2022
Yeni Trend Pazarlama Açısından Sosyal Medyanın Önemi ve Türkiye’nin Önde Gelen Tv Kanallarının Sosyal Paylaşım Ağlarını Kullanımına Yönelik Bir Araştırma,
EK Sayılgan
1. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel …, 2016
2016
1980'den Günümüze Türk Medyasının Gelişimi ve Dönemsel Değişkenleri
EK Sayılgan
İletişim Tarihi, 117-128, 2016
2016
İletişim Şirketleri İle Sanal Mağazalar Ya da Online Alışveriş Siteleri Arasındaki İşbirliğine Yönelik Bir Araştırma
E Sayılgan
Digital Communication Impact, İstanbul Commerce University, International …, 2014
2014
Yeni iletişim Ortamı Olarak İnteraktif Televizyonlar ve Geleneksel İzleyici Alışkanlıklarının Değişmesi
E Sayılgan
İnternational Conference of New Media and Interactivity, İstanbul, 481-484, 2010
2010
TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZ VE YAZILI BASIN HABERLERİNİN KRİZ ETKİLERİNİ ELE ALIŞ ŞEKLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
EK Sayılgan
İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turgut Özal …, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20