Yusuf İnandı
Yusuf İnandı
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Resmi İlköğretim Okulları ve Liselerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Müdürler Ne Derece Öğretim Liderliği Davranışları Göstermektedir?
ÖM inandı, Y
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), 123-149, 2006
842006
Ortaöğretim on ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumları
A Esat, O Coşkuntuncel, Y İNANDI
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 50-58, 2011
762011
Öğretmenin kariyer Gelişiminde Müdürün Görevleri
ABY İnandı
Kuram ve uygulamada Eğitim Yönetimi 28, ss.513-529, 2001
64*2001
Relationship between School Principals' Leadership Behaviors and Teachers' Organizational Trust.
M Kars, Y Inandi
Eurasian Journal of Educational Research 74, 145-164, 2018
612018
Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki
Y İNANDI, B TUNÇ
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 2 (2), 203-222, 2012
582012
Kadın Öğretmenlerin Kariyer Geliştirme Engelleri
Y İNANDI, S ÖZKAN, S PEKER, Ü ATİK
562009
Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının kariyer engelleri ile iş doyumları arasındaki ilişki
yusuf inandı, B Tunç, F Uslu
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1 (3), 2013
492013
Relationship of Teachers' Readiness for Change with Their Participation in Decision Making and School Culture.
Y Inandi, F Giliç
Educational Research and Reviews 11 (8), 823-833, 2016
482016
SCHOOL ADMINISTRATORS'LEADERSHIP STYLES AND RESISTANCE TO CHANGE.
Y Inandi, B Tunc, F Gilic
International Journal of Academic Research 5 (5), 2013
472013
THE BARRIERS to CAREER ADVANCEMENT OF FEMALE TEACHERS in Turkey AND THEIR LEVELS OF BURNOUT
y inandi
SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 1143-1152, 2009
452009
The Relationship between Leadership Styles (Autocratic and Democratic) of School Administrators and the Mobbing Teachers Suffer.
S Peker, Y Inandi, F Gilic
European Journal of Contemporary Education 7 (1), 150-164, 2018
362018
Çocuk kitaplarının çeşitli yönleriyle incelenmesi
F Ataseven, Y İnandı
Yayına Hazırlayan: Sedat Sever 1, 20-21, 2000
332000
Okul yöneticilerinin özyeterlik algıları ile çatışmayı çözme stratejileri arasındaki ilişki
Y İnandı, B Tunç, B Gündüz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 (2), 275-294, 2013
322013
The effect of organizational citizenship behaviours of primary school teachers on their burnout
Y inandı, AS BÜYÜKÖZKAN
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri 13 (3), 1545, 2013
282013
Avrupa Birliği Ülkeleri Eğitim Sistemi İle Türk Eğitim Sisteminde Eğitimin Yönetimi ve Finansmanı
Y inandı
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2005
262005
Resmi ilk ve Orta öğretim okulları Müdürlerinin Okullarındaki Kriz Durumlarına İlişkin Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Y İnandı
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 10 10, 36-55, 2008
25*2008
Okul Yöneticilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri: Betimsel Bir Çalışma
YİBT Bülent GÜNDÜZ1
EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 4 (2), 19-34, 2014
24*2014
Yönetici ve öğretmenlerin görüşlerine göre ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri
Y İnandı, N Ağgün, Ü Atik
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 102-126, 2010
222010
İlköğretim öğretmenlerinde disiplin anlayışı ve kişilerarası ilişkiye yönelik yetkinlik inancının incelenmesi
Ö ÇELİKKALE, Y İNANDI
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 2 (2), 15-28, 2012
212012
Risk perception, knowledge and social distance of Turkish high school students about HIV/AIDS
TI Ebru Turhan1, Yusuf Inandi2
Journal of Public Health | 28, pp. 137–138, 2006
202006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20