Mustafa Okur
Title
Cited by
Cited by
Year
2008 KÜRESEL KRİZİNİN İMKB HİSSE SENEDİ PİYASASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GARCH MODELLERİ İLE ANALİZİ
G ÇAĞIL, O Mustafa
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 28 (1), 573-585, 2015
202015
Bankalarda denetim komitesi uygulaması
Ö Çatıkkaş, M Okur, İ Balkan
Türkiye Bankalar Birliği, 2012
142012
Testing intraday volatility spillovers in Turkish capital markets: evidence from ISE
M Okur, E Cevik
Economic research-Ekonomska istraživanja 26 (3), 99-116, 2013
72013
Bir Gölge Bankacılık Uygulaması Olarak Gayrimenkul Finansmanında Alternatif Bir Faizsiz Finansman Modeli: İpoteğe Dayalı Paylaşımlı Faizsiz Finansman Modeli
M Okur, Ö Çatıkkaş, M Ersoy
İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research-Turk 10 (4), 384-400, 2018
42018
İMKB’nin Zayıf Formda Etkinliğinin Test Edilmesi
M Okur, G Çağıl
Geleneksel Finans, 2004
42004
Türk Sermaye Piyasalarında Kurumsal Yatırımcılar
M Okur
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Finansal …, 2009
32009
Long Memory in the Volatility of Selected Cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum and Ripple
PK Soylu, M Okur, Ö Çatıkkaş, ZA Altintig
Journal of Risk and Financial Management 13 (6), 107, 2020
22020
İMKB'de Yabancı Yatırımcılar ve İMKB Ulusal100 Endeksi Üzerine Etkileri
Ö Çatıkkaş, M Okur
World of Accounting Science 10 (3), 161-178, 2008
22008
Uluslararası Muhasebe Standartları Alanında Yeni Bir Düzenleyici Kuruluş Olarak AAOIFI ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
A YATBAZ, Ö ÇATIKKAŞ, M OKUR
Yerelden Globale Stratejik Araştırmalar IV, 149, 2018
12018
The investment behaviour of instutional investors in stock exchange markets: Evidence from İstanbul stock exchange
M Okur
Marmara Üniversitesi, 2008
12008
BRICS-T Ülkelerinde Risk Priminin Belirlenmesinde Ülke Kredi Notları ve Kredi Temerrüt Swapı Primlerinin Karşılaştırmalı Analizi.
T Kutuk, M Okur
Business & Economics Research Journal 11 (2), 2020
2020
GAYRİMENKUL FİNANSMANINDA KATILIM BANKACILIĞI İÇİN ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ: İPOTEĞE DAYALI PAYLAŞIMLI FAİZSİZ FİNANSMAN MODELİ
M Okur, GD Kurt
Global Journal of Economics and Business Studies 8 (16), 207-219, 2020
2020
Institutional Investors Perception of Gold: Evidence from Turkey
A Yakupoglu, M Okur
https://www.researchgate.net/publication …, 2019
2019
'Artella've'Tresette'Marka Değerleme Raporu
M Okur
2019
The Impact of Futures Trading Over Spot Market Volatility: Evidence from an Emerging Market, Borsa Istanbul
M OKUR, G CAGIL, E KIRAN
Research Journal of Finance and Accounting 10 (2), 62-71, 2019
2019
Finansal Stratejinin Kapsamı, Temel Özellikleri ve Şirket Yatırımlarındaki Rolü
M Okur, Ö Akpinar
Stratejik Finansal Yönetim, 39-57, 2017
2017
A competitive approach to financial issues: Modern finance theory
AO Gurbuz, M Okur
2015
Behavioral finance in theory and practice
AO Gurbuz, M Okur
2015
Altın Emanet Hesapları: Finansal Sistem için Yeni Bir Ürün Önerisi
M Okur, Ö Çatıkkaş, Ö Esen
Bankacılar Dergisi 25 (89), 63-76, 2014
2014
Behavioral Finance in Theory and Practice
M Okur, AO Gurbuz
Global Strategies in Banking and Finance, 254-271, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20