Follow
Okan DEMİR
Okan DEMİR
Atatürk Üniversitesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Erzurum
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Buğday Üretiminde Farklı Toprak İşleme–Ekim Sistemlerinin Enerji Kullanım Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması
Z GÖZÜBÜYÜK, A ÇELİK, İ ÖZTÜRK, O DEMİR, MC ADIGÜZEL
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 8 (1), 25-34, 2012
272012
Buğday Üretiminde Farklı Toprak İşleme-Ekim Sistemlerinin Kullanım Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması
Z Gözübüyük, A Çelik, İ Öztürk, O Demir, MC Adıgüzel
Tarım Makineleri Bilim Dergisi, 25-34, 2012
27*2012
IGDIR ILINDE KIRSAL KALKINMA KOOPERATIFI ÜYELERININ ÖRGÜTLENME VE KOOPERATIF FAALIYETLERIYLE ILGILI PROBLEMLERI VE ÇÖZÜM ÖNERILERININ BELIRLENMESI/DETERMINATION OF THE PROBLEMS …
K Karadas, YE Ertürk, O Demir, M Külekci, N Demir
Third Sector Social Economic Review 50 (2), 152, 2015
192015
Effects of cryogenic and warm temperatures on quasi-static penetration resistance of carbon-aramid hybrid nanocomposites reinforced using halloysite nanotubes
ME Çetin, AC Tatar, O Demir, G Önal, A Avcı
Mechanics of Materials 155, 103780, 2021
182021
Erzurum daphan ovası sulama yatırımının tarımsal üretim üzerine etkileri
O Demir, N DEMİR, M TEKİN, Z YALÇIN
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2), 97-103, 2014
142014
Türkiye’de portakal piyasasının ekonomik analizi ve pazarlama marjları
N Ertek, O Demir, A Keskin
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (1), 1-7, 2020
112020
Determinants of obesity in Turkey: appetite or disease?
O Demir, N Demir, A Bilgic
Journal of Public Health 27, 151-161, 2019
112019
Ağri İli merkez ilçe tarim arazilerinde kapitalizasyon oranının tespiti
V Dağdemir, E Aşkan, O Demir, S Tercan
Alinteri Journal of Agriculture Science 33 (2), 133-139, 2018
112018
Orman yangınlarının önlenmesinde sürdürülebilir uygulama: kontrollü hayvan otlatma
A Bilgili, O Demir, M DAŞÇI
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14 (1), 87-93, 2017
112017
Iğdır İli tarım işletmelerinde örgütlenme bilincinin belirlenmesi
K Karadaş, K Şahin, E Ertürk, O Demir
XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Samsun, 2014
112014
Comparison of energy use efficiency of various tillage-seeding systems in production of wheat
Z Gözübüyük, A Çelik, İ Öztürk, OM Demir, C Adıgüzel
Journal of Agricultural Machinery Science 8 (1), 25-34, 2012
112012
Estimation of Supply and Demand Models for Chicken Meat in Turkey
V Dağdemir, O Demir, A Keskin
Journal of Applied Animal Research, 45-48, 2004
112004
Maliyet Analizi
O Demir, TUYBA İşletmelerinin
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı …, 1997
111997
Daphan Ovası Sulama Tesislerinden Yararlanan Tarım İşletmelerinin Fiziki ve Sosyo Ekonomik Kaynaklı İşletme Sorunları ve Çözüm Olanaklarının Belirlenmesi
O Demir
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19-27, 2010
92010
A comparison of different tillage systems in irrigated conditions by risk and gross margin analysis in Erzurum region of Turkey
O Demir, Z Gözübüyük
Environment, development and sustainability 22, 2529-2544, 2020
72020
Tortum-Uzundere yöresinde bulunan alabalık işletmelerinde maliyet ve karlılık analizi
O DEMİR, S KIZILOĞLU
Alinteri Journal of Agriculture Science 22 (1), 16-25, 2012
72012
Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin sahip oldukları matematik ve matematik eğitimi değerlerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi
O Demir, N Somuncu Demir, S Durmuş
X. National Science and Mathematics Education Congress, Niğde-Türkiye, 2012
72012
Ayçiçeğinde Farklı Toprak İşleme-Ekim Sistemlerinin Bazı İşletme Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması
Z Gözübüyük, İ Öztürk, O Demir, A Çelik
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2010
72010
Estimation of Optimum Fattening Period in Broilers
V Dağdemir, O Demir, M Macit
Journal of Applied Animal Resources, 159-160, 2007
72007
Determining the Factors Affecting Farmers ‘Decision on Organic Livestock
N Demir, C Sancar, O Demir, V Aksakal, A Aksoy
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 4 (4), 313-317, 2016
62016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20