Selin Özdemir
Selin Özdemir
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Evaluating the nonlinear linkage between gold prices and stock market index using Markov-Switching Bayesian VAR models
I Akgül, M Bildirici, S Özdemir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 210, 408-415, 2015
242015
Cari işlemler dengesi rejim değişim modelleri ile modellenebilir mi? 8
I Akgül, S Koç, SÖ Koç
Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 24-25, 2007
152007
Enflasyon-faiz oranı ve enflasyon-döviz kuru ikilemi: GEG programı döneminde Türkiye gerçeği
I Akgül, S Özdemir
Ege Akademik Bakis 18 (1), 153-165, 2018
142018
Enflasyon eşiği ve ekonomik büyümeye etkisi
I Akgül, S Özdemir
İktisat İşletme ve Finans 27 (313), 85-106, 2012
122012
Batı Yarımküresi Ekonomik Entegrasyonu
S Özdemir
Economic Integration of West Hemisphere),(Çeviri), Yeni Yüzyıla Doğru …, 1996
121996
Ham Petrol ve Benzin Fiyatlarinin Sanayi Üretimine Etkisi: MS-VAR Modelleri ile Analizi/The Effects of Crude Oil Prices and Domestic Gasoline Prices on Industrial Production …
S Özdemir, I Akgül
Ege Akademik Bakis 15 (3), 367, 2015
102015
Inflation threshold and the effects on economic growth
I Akgul, S Ozdemir
Iktisat Isletme Ve Finans 27 (313), 85-106, 2012
102012
Inflationary effects of oil prices and domestic gasoline prices: Markov-switching-VAR analysis
S Ozdemir, I Akgul
Petroleum Science 12 (2), 355-365, 2015
92015
Hisse senedi piyasalarının kaotik yapısı ve yapay sinir ağları ile öngörüsü: İMKB-100 örneği
SD Özdemi̇r, I Akgül
Iktisat Isletme ve Finans 29 (336), 31-58, 2014
62014
The Chaotic Structure of Stock Markets and Forecasting with Neural Networks: The case of ISE-100
S Ozdemir, I Akgul
22014
Farklı maya suşlarının narince ve papazkarası (vitis vinifera) üzüm çeşitlerinden üretilen şarapların kaliteleri üzerine etkileri
S ÖZDEMİR
Namık Kemal Üniversitesi, 2017
12017
Modelling And Forecasting Of Turkey Current Account Imbalance with Threshold Autoregressive Models
I Akgül, S Özdemir
Journal of Business Economics and Finance 3 (2), 207-232, 2014
12014
The Effects of Crude Oil Prices and Domestic Gasoline Prices on Industrial Production: MS-VAR Analysis
S ÖZDEMİR, İ AKGÜL
Ege Academic Review 15 (3), 367-378, 0
1
Farklı düzeylerdeki viyolonsel öğrencilerinin teknik problemleri: Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı örneği
S Özdemir
Akdeniz Üniversitesi, 2018
2018
Enflasyon-Faiz Orani ve Enflasyon-Doviz Kuru Ikilemi: GEG Programi Doneminde Turkiye Gercegi
I Akgul, S Ozdemir
Ege Academic Review 18 (1), 153-166, 2018
2018
Inflation-Interest Rate–Exchange Rate Dilemma: Turkish Reality During The GEG Program
İ AKGÜL, S ÖZDEMİR
Ege Academic Review 18 (1), 153-166, 2018
2018
Lisansüstünde Yer Alan Yaylı Çalgı ve Öğretmenliği Alanında Uzmanlaşmaya Yönelik Derslerin İncelenmesi
S ÖZDEMİR, S ARICI
Bireysel Çalgı ve Bireysel Çalgı Öğretimi (Keman) Derslerinde Kullanılan Yöntem ve Tekniklere İlişkin Öğretim Elemanı Görüşleri
S KALAY MEYDAN, S ÖZDEMİR
International Journal of Languages’ Education and Teaching Volume 6, Issue
F ŞAVLI, S ÖZDEMİR
ULUSLARARASI GÖÇ SORUNSALININ SOSYAL DIŞLANMA BAĞLAMINDA KADIN PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ; TEKİRDAĞ BÖLGESİNDEKİ SURİYELİ SIĞINMACI KADINLAR ÖRNEĞİ
E KOCABAŞ, S ÖZDEMİR
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20