Follow
MURAT TEKBALKAN
Title
Cited by
Cited by
Year
ÖNLİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİNDEKİ STAJ UYGULAMASINA YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN BAKIŞLARI: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA
M Tekbalkan
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 5 (5), 16-22, 2015
202015
Yöresel yemeklerin bölge turizmine katkısı: Samsun kaz tiridi örneği
M Tekbalkan
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 5 (4), 155-169, 2017
162017
DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANAN OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU: ANKARA’DA BİR ARAŞTIRMA
A Tayfun, M Tekbalkan
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 63-78, 2014
162014
Dış kaynaklardan yararlanan otel işletmelerinde örgütsel bağlılık ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma
M Tekbalkan
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
162010
The perspectives of local residents on the rural tourism: the case of Samsun Kızılırmak Delta
S Akkaşoğlu, M Tekbalkan, E Zeybek-Yılmaz, Ş Ulama
International Journal of Geography and Geography Education (IGGE) 40, 295-310, 2019
62019
TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI: SAMSUN-HAVZA ÖRNEĞİ
M TEKBALKAN
Beykoz Akademi Dergisi 5 (1), 35-52, 2017
62017
Yerel halkın kırsal turizme bakış açısı: Samsun Kızılırmak deltası örneği
S Akkaşoğlu, M Tekbalkan, EZ Yılmaz, Ş Ulama
International journal of geography and geography education (Online), 2019
52019
Turizm İşletme Yöneticilerinin Meslek Yüksekokullarında Uygulanan 3+ 1 Eğitim Modelinden Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
M TEKBALKAN, F KARATAŞ
Turizm Çalışmaları Dergisi 4 (1), 31-40, 2021
32021
Meslek Yüksekokulu Mezunlarının Program Bazında Kamuda İstihdamı: 2015 Yılı Örneği
M Tekbalkan, B Sevim
Organizing Committee Members 739, 523-37, 2016
22016
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Okudukları Üniversite ve Bölüm Tercihlerinin Planlı Davranış Teorisi Bağlamında İncelenmesi
M Tekbalkan, MA Zengin
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 5 (12), 1714-1732, 2022
2022
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN GÜVENLİK ALGILARINA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
ÖGDMA ZENGİN, ÖÜM SEKMEN, ÖGM TEKBALKAN
The Journal of Academic Social Science 129 (129), 267-280, 2022
2022
YEREL HALKIN KIRSAL TURİZME BAKIŞ AÇISI: SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI ÖRNEĞİ
S Akkaşoğlu, M Telbalkan, EZ Yılmaz, Ş Ulama
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 295-310, 2019
2019
Beykoz Akademi Dergisi Cilt 5, Sayı 1
O Oğuz, BG Parsehyan, M Tekbalkan, D Yurdakul, D Atik
Beykoz Üniversitesi, 2017
2017
The 9th Conference of the international society for the social sciences of sport (ISSSS-2017)" Sport and tourism in the context of social values”, 13-15 October 2017: Book of …
Z Doğru
Hitit Üniversitesi, 2017
2017
ÖNLİ “AN “DÜ) EYİNDE TURİ) M EĞİTİMİNDEKİ “TAJ UYGULAMA “INA YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN BAKIŞLARI: ONDOKU) MAYI “ÜNİVER “İTE “İ’NDE BİR UYGULAMA
M TEKBALKAN
COLLEGES, 16, 2015
2015
TURİZM SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞEN İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE GELECEK
MA ZENGİN, M SEKMEN, M TEKBALKAN
MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARININ PROGRAM BAZINDA KAMUDA İSTİHDAMI: 2015 YILI ÖRNEĞİ Öz
ÖGM TEKBALKAN, B SEVİM
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17