Takip et
Kahraman Çati
Kahraman Çati
Pazarlama Profesörü, Inönü Üniversitesi
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
MÜŞTERİ SADAKATİ İLE MÜŞTERİ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
K ÇATI, CM Koçoğlu
Selcuk Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 167, 2008
4502008
MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ İLE MÜŞTERİ SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEŞ YILDIZLI BİR OTEL ÖRNEĞİ
K Çatı
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (1), 429-446, 2010
2092010
güncel pazarlama yaklaşımlarından seçmeler
inci varinli ve kahraman çatı
detay, 2008
155*2008
TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA EĞİLİMLERİ
K ÇATI, Y Bilgin
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14 (1), 141201323 …, 2013
922013
Futbol Takimlarinin Finansal ve Sportif Etkinliklerinin Entropi ve Topsis Yöntemiyle Analiz Edilmesi: Avrupa’nin 5 Büyük Ligi ve Süper Lig Üzerine Bir Uygulama
K Çatı, A Eş, O Özevin
Uluslararası yönetim iktisat ve işletme dergisi 13 (1), 199-222, 2017
712017
Tüketici temelli marka değerinin ağızdan ağza pazarlamaya etkisi
H Yazgan, K Çatı, Ö Kethüda
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1), 237-252, 2014
682014
ULAŞIM HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ve BİR UYGULAMA
K Çatı
662003
İş arkadaşlarının sosyal kaytarmasının, bireyin iş tatmini, örgütsel bağlılık ve kendi kaytarma davranışlarına etkisi
H Şeşen, Ç Kahraman
İş ve İnsan Dergisi 1 (1), 43-51, 2014
602014
Hizmet pazarlaması ve hizmet kalitesi
K Çatı, A Baydaş
Asil Yayınları, Ankara 41, 2008
552008
Sağlık okuryazarlığının hasta memnuniyeti üzerine etkisi
K Çatı, Y Karagöz, F Yalman, Y Öcel
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1), 67-88, 2018
542018
Üniversite tercihlerine etki eden faktörlerin incelenmesi: Türkiye genelinde bir alan araştırması
K Çatı, E İştar, H Özcan
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 163-177, 2016
472016
Ceptelefonu ve Operatör Tercihinde Etkili Olabilecek Faktörlerin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak rdelenmesi
Y Karagöz, K Çatı, CM Koçoğlu
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (23), 7-24, 2009
472009
Politik pazarlama açısından seçmen kararlarında etkili olan faktörler ve Sivas örneği
K Çatı, S Aslan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (3-4 …, 2003
422003
Türkiye’de pazarlama ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyometrik incelenmesi
K Çatı, Y Öcel
İşletme Araştırmaları Dergisi 10 (3), 508-519, 2018
362018
Sınıf içi istenmeyen öğrenci davranışlarının önlenmesi ve giderilmesine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri (Edirne İl Merkez, Uzunköprü ve Havza İlçeleri Örneği)
C Kahraman
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant Baysal Üniversitesi Sosyal bilimler …, 2006
352006
KIYASLAMAYA İLİŞKİN TEORİK BİR ÇALIŞMA
K Çatı, S Kıngır, M Mesci
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6 (21), 147-171, 2007
342007
ŞEHİRLERARASI OTOBÜS İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ VE BİR UYGULAMA
K Çatı, MS Yıldız
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 23 (2 …, 2005
342005
Hastaların hastane hizmetlerinin kalitesini algılama düzeylerinin ölçümüne yönelik bir araştırma
K Çatı, A Yılmaz
Pazarlama Dünyası 16 (4), 46-53, 2002
332002
Hızlı yiyecek işletmelerinin tercihinde etkili olan faktörler
G ÖZBAY, K ÇATI, MA ÖNCÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
262007
Positioning strategies of universities: An investigation on universities in Istanbul
K Cati, O Kethuda, Y Bilgin
242016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20