Nadir çeliköz
Nadir çeliköz
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Verified email at yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler
N Çeliköz, F Çetin
3012004
Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları
Y Erişen, N Çeliköz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (4), 427-439, 2003
1502003
Eğitimde bilgisayar kullanımı
Y Erişen, N Çeliköz
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA Yayıncılık, 2007
145*2007
An analysis of pre-school teachers' and student teachers' attitudes to inclusion and their self-efficacy.
H Sari, N Celikoz, Z Seçer
International Journal of Special Education 24 (3), 29-44, 2009
1422009
Sınıf Yönetimi
R Arı, ME Deniz, N Çeliköz
Sınıf Yönetimi, 2008
121*2008
Yapılandırmacı bilim eğitimi programı’nın 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi
S Büyüktaşkapu, N Çeliköz, B Akman
Eğitim ve Bilim 37 (165), 2012
1122012
Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (ss. 128-152)
Z SEÇER, N ÇELİKÖZ, AGG KAYILI
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 128-152, 2010
1052010
Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeyleri
S Kefi, N Çeliköz, Y Erişen
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (2), 300-319, 2013
752013
Basic Factors that Affect General Academic Motivation Levels of Candidate Preschool Teachers.
N Çeliköz
Education 131 (1), 2010
722010
BAZI KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE OKULÖNCESİEĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN BABALARININ BABALIĞA YÖNELİK TUTUMLARI
Z Seçer, N Çeliköz, Y Songül
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 425-438, 2007
672007
Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması
S Büyüktaşkapu, N Çeliköz
Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. Hacettepe …, 2009
65*2009
An Analysis of Sixth Grade Students' Reading Comprehension Skills
N Çeliköz, A Sert
International Journal of Arts & Sciences 4 (16), 347-360, 2011
60*2011
Bir meslek olarak öğretmenlik ve etiği
N Çeliköz
Öğretmenlik mesleğine giriş, 2003
57*2003
Kavram öğrenme ve öğretme ilkeleri
N Çeliköz
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (2), 1998
561998
Learning and Teaching: Theories, Approaches and Models
C Akdeniz, H Bacanlı, E Baysen, M Çakmak, N Çeliköz, N Doğruer, ...
Ankara, Turkiye: Cozum, 2016
55*2016
Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları (Konya ili örneği)
Z Seçer, N Çeliköz, H Sarı, Ş Çetin, S Büyüktaşkapu
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 29, 393-406, 2010
49*2010
Social skills and problem behaviours of children with different cognitive styles who attend preschool education
Z Seçer, N Celikoz, S Koçyigit, F Seçer, G Kayili
Australian Journal of Guidance and Counselling 20 (1), 91, 2010
492010
Altı yaş çocukları için duygusal becerilerin değerlendirilmesi testi’nin (aces) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
N Durmuşoğlu Saltalı, ME Deniz, N Çeliköz, R Arı
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42 (1), 403-420, 2009
46*2009
OKULÖNCESİEĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN EBEVEYNLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI
Z Seçer, N Çeliköz, Y Songül
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 413-428, 2008
45*2008
Türkiye’de öğretim elemanları
M ÖZDEMİR, G Yüksel, N Cemaloğlu, M Çakmak, N Çeliköz, Y Erişen, ...
Gazi Üniversitesi yayını, 2006
40*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20