Follow
Nadir çeliköz
Nadir çeliköz
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Verified email at yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler
N Çeliköz, F Çetin
Milli Eğitim Dergisi, 2004
426*2004
Learning and Teaching: Theories, Approaches and Models
C Akdeniz, H Bacanlı, E Baysen, M Çakmak, N Çeliköz, N Doğruer, ...
Ankara, Turkiye: Cozum, 2016
234*2016
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
Ö Demirel, E Altun, A Ateş, U Başboğaoğlu
Pegem A Yayıncılık, 2007
218*2007
An analysis of pre-school teachers' and student teachers' attitudes to inclusion and their self-efficacy
H Sarı, N Çeliköz, Z Seçer
2022009
Sınıf Yönetimi
R Arı, ME Deniz, N Çeliköz
Sınıf Yönetimi, 2008
179*2008
Yapılandırmacı bilim eğitimi programı’nın 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi
S Büyüktaşkapu, N Çeliköz, B Akman
Eğitim ve Bilim 37 (165), 2012
173*2012
Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları
Y Erişen, N Çeliköz
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 1 (4), 427-439, 2003
173*2003
Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (ss. 128-152)
Z Seçer, N Çeliköz, AGG Kayılı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (1), 128-152, 2010
1382010
Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeyleri
S Kefi, N Çeliköz, Y Erişen
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (2), 300-319, 2013
1322013
Bazi Kişisel Özelliklerine Göre Okulöncesieğitim Kurumlarina Devam Eden Çocuklarin Babalarinin Babaliğa Yönelik Tutumlari
Z Seçer, N Çeliköz, S Yaşa
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 425-438, 2007
1192007
Okul Öncesi Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması
S Büyüktaşkapu, N Çeliköz
Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. Hacettepe …, 2009
106*2009
Eğitimde bilgisayar kullanımı
Y Erişen, N Çeliköz
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: PegemA Yayıncılık, 2007
101*2007
Basic Factors that Affect General Academic Motivation Levels of Candidate Preschool Teachers.
N Çeliköz
Education 131 (1), 2010
952010
Bir meslek olarak öğretmenlik ve etiği
N Çeliköz
Öğretmenlik mesleğine giriş, 2003
94*2003
An Analysis of Sixth Grade Students' Reading Comprehension Skills
N Çeliköz, A Sert
International Journal of Arts & Sciences 4 (16), 347-360, 2011
92*2011
Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları (Konya ili örneği)
Z Seçer, N Çeliköz, H Sarı, Ş Çetin, S Büyüktaşkapu
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 29, 393-406, 2010
84*2010
Kavram öğrenme ve öğretme ilkeleri
N Çeliköz
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (2), 1998
781998
OKULÖNCESİEĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN EBEVEYNLİĞE YÖNELİK TUTUMLARI
Z Seçer, N Çeliköz, Y Songül
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 413-428, 2008
72*2008
Altı yaş çocukları için duygusal becerilerin değerlendirilmesi testi’nin (aces) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
N Durmuşoğlu Saltalı, ME Deniz, N Çeliköz, R Arı
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 42 (1), 403-420, 2009
71*2009
3-6 yaş aralığında çocuğu olan babaların nitelikli zaman algılarına dair görüşleri
B Türkoğlu, N Çeliköz, M Uslu
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (2), 54-71, 2013
64*2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20