Follow
İbrahim Hakan Çobanoğlu
İbrahim Hakan Çobanoğlu
Samsun Üniversitesi
Verified email at samsun.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Lisans Öğrencilerinin Kuram (Teori) Kavramını Algılayışları
Ö TAŞKIN, EO Çobanoğlu, Z APAYDIN, H ÇOBANOĞLU, B YILMAZ, ...
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 25 (2), 35-51, 2008
352008
Sınıf Öğretmenlerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Samsun İli Örneği
HT S. GÜL, İ. H. ÇOBANOĞLU, M. AYDOĞMUŞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 37 (2), 139-157, 2018
22*2018
Üniversite öğrencilerinin çevre bilinçlerinin incelenmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği
GÜL Seyfullah, M AYDOĞMUŞ, İH ÇOBANOĞLU, T Harun
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (3), 13-28, 2018
132018
Öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojilerini kullanımı ve bilgisayar teknolojilerine yönelik tutumları
İH Çobanoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
82010
Öğretmen adaylarının bilgisayar teknolojilerini kullanımı ve bilgisayar teknolojilerine yönelik tutumları
İH Çobanoğlu
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler …, 2010
82010
Araştırma Örnekleminin Belirlenmesi
İH Çobanoğlu
Eğitimde Araştırma Yöntemleri, 119-139, 2020
52020
Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevre Eğitimine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi.
A CİRİT GÜL, P TAĞRİKULU, İH ÇOBANOĞLU, EO ÇOBANOĞLU
Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) 23 (1), 645-670, 2022
12022
Evaluation of Prospective Teachers’ Attitudes Towards Sustainable Environmental Education
AC GÜL, P TAĞRİKULU, İH ÇOBANOĞLU, EO ÇOBANOĞLU
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (1), 645-670, 0
1
İlkokul Öğrencileri için Teknoloji Destekli Sınıf Dışı Eğitim Etkinliklerinin Tasarlanıp Geliştirilmesi
İH Çobanoğlu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2024
2024
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Dışı Eğitim Hakkındaki Görüşleri
İH Çobanoğlu, Z Apaydın
18th International Scientific Research Congrees, 212-220, 2023
2023
Köy Öğretmeninin Araştırmacı Rolü
İH Çobanoğlu
Birleştirilmiş Sınıflarda ve Köyde Öğretmenlik, 181-190, 2023
2023
Lisans öğrencilerinin kuram (teori) kavramını algılayışları
Ö Taşkın, EO Çobanoğlu, Z Apaydın, H Çobanoğlu, B Yılmaz, B Şahin
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 25 (2), 35-51, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12