Nursel Yalçın
Nursel Yalçın
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
What is search engine optimization: SEO?
N Yalçın, U Köse
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 487-493, 2010
1662010
Educational material development model for teaching computer network and system management
N Yalcin, Y Altun, U Kose
Computer Applications in Engineering Education 23 (4), 621-629, 2015
192015
Konuşma Tanima Teorisi ve Teknikleri
N YALÇIN
Kastamonu Eğitim Dergisi 16 (1), 249-266, 2008
172008
İNTERNET VE İNTRANET’E DAYALI SANAL DERSHANE SİSTEMİ
H ÇAKIR, N YALÇIN
Kastamonu Eğitim Dergisi 14 (1), 101-112, 2006
162006
Classification of retinal images with deep learning for early detection of diabetic retinopathy disease
N Yalçin, S Alver, N Uluhatun
2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2018
142018
Biyometrik Güvenlik Sistemlerinin İncelenmesi
N YALÇIN, F GÜRBÜZ
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2), 398-413, 2015
72015
How to get best result from a presentation? How to increase effectiveness of a presentation?
A Yalçın, N Yalçın
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 480-486, 2010
52010
Muhasebe Meslek Mensubu Kadınların Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Nedeni ile Yaşadığı Mesleki Sorunlar ve İstanbul İli Saha Araştırması
N Yalçın
Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Kütahya, 2008
52008
Sosyal Ağlarda İşlenen Suçlar Facebook Sosyal Ağı Örneği
N YALÇIN, F Gürbüz
42015
Sending e-mail with an encryption algorithm based on private-key encryption
N Yalçın, U Köse
Proceeding of the International Conference on Information and Communication …, 2009
32009
A Sample Work Developed Using Speech Recognition Technology About Basic Language Education: Speak and Learn–Learn with Speech Recognition
N Yalçin, Y Altun
Procedia-Social and Behavioral Sciences 83, 342-346, 2013
22013
Görme Engelliler İçin Ses Analizi İle E-posta İletimi
N Yalçin, Ü Ülker
Bilişim Teknolojileri Dergisi 4 (3), 37-46, 2011
22011
Windows Registry ile Bilgisayar Güvenliğinin Sağlanması
N YALÇIN, MS KILIÇ
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATICS TECHNOLOGIES 10 (1), 33, 2017
12017
A comparison of private university websites in Ankara according to their search engine optimizations
N YALCIN, A KILIC
AJIT-e 7 (23), 55, 2016
12016
Islak İmza Kavramı, İmza Sahteciliği ve Islak İmza Konusunda Türkiye’de Yapılan Akademik Çalışmalar
N Yalçın, F Gürbüz
XVII. Akademik Bilişim Konferansı, 2015
12015
Digital Evidences According to ISO/IEC 27035-2, ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27041, ISO/IEC 27042 and ISO/IEC 27043 Standarts
N Yalçın, B Kılıç
SETSCI-Conference Proceedings 4, 444-449, 0
1
A Model Suggestion For STEM Activity Design Within The Scope Of The Curriculum
N YALÇIN, B KILIÇ, Ç ATATAY
Participatory Educational Research 4 (1), 95-107, 0
1
A Web Based System Design for Creating Content in Adaptive Educational Hypermedia and Its Usability
YÖ Aydoğdu, N Yalçın
Malaysian Online Journal of Educational Technology 8 (3), 1-24, 2020
2020
MESLEK LİSELERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALAN ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARCA DÜŞÜNME BECERİ DÜZEYLERİNİN EĞİTİM PROGRAM TÜRÜNE GÖRE İNCELENMESİ
N YALÇIN, A İKİNCİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (4), 1639-1656, 2020
2020
The Evaluation of 20th Century Architecture in Konya in the Context of Modern Architecture Heritage
E Yaldiz
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 4 (11 …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20