Follow
Doç.Dr.Nursel Yalçın
Doç.Dr.Nursel Yalçın
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
What is search engine optimization: SEO?
N Yalçın, U Köse
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 487-493, 2010
1352010
İnterneti doğru kullanıyor muyuz
N Yalçın
İnternet bağımlısı mıyız, 585-588, 2006
412006
Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisinde yayınlanan makalelerin niteliği: İçerik analizi
N Yalçın, S Bilican, F Kezer, Ö Yalçın
The First International Congress Educational Research Kongre Kitapçığı …, 2009
292009
Educational material development model for teaching computer network and system management
N Yalcin, Y Altun, U Kose
Computer Applications in Engineering Education 23 (4), 621-629, 2015
262015
Konuşma Tanima Teorisi ve Teknikleri
N YALÇIN
Kastamonu Eğitim Dergisi 16 (1), 249-266, 2008
222008
Classification of retinal images with deep learning for early detection of diabetic retinopathy disease
N Yalçin, S Alver, N Uluhatun
2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU …, 2018
192018
İNTERNET VE İNTRANET’E DAYALI SANAL DERSHANE SİSTEMİ
H ÇAKIR, N YALÇIN
Kastamonu Eğitim Dergisi 14 (1), 101-112, 2006
152006
Biyometrik güvenlik sistemlerinin incelenmesi
N YALÇIN, F GÜRBÜZ
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2), 398-413, 2015
122015
Eğitim bilimleri enstitülerinde tamamlanmış yüksek lisans tezlerinin ölçme ve değerlendirme terminolojisinin kullanımı ve bir örnekliği açısından incelenmesi
E Tavşancıl, G Gözen Çıtak, D Erdem, E Bağcan Büyükturan, F Kezer, ...
Eğitim ve Psikolojide, 255-272, 2012
62012
Türkiye’de çocuk istismarı ve çözüm önerileri [Yüksek Lisans Projesi]
N Yalçın
İstanbul: Beykent Üniversitesi, 2011
52011
How to get best result from a presentation? How to increase effectiveness of a presentation?
A Yalçın, N Yalçın
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 480-486, 2010
52010
Proje tabanlı öğretim sürecinde etwinning faaliyeti’nin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yansıması
M Başaran, Z Kaya, N Akbaş, N Yalçın
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 6 (3), 373-392, 2020
42020
A Model Suggestion For STEM Activity Design Within The Scope Of The Curriculum
N YALÇIN, B KILIÇ, Ç ATATAY
Participatory Educational Research 4 (1), 95-107, 2016
42016
Sosyal Ağlarda İşlenen Suçlar Facebook Sosyal Ağı Örneği
N YALÇIN, F Gürbüz
42015
Görme engelliler için ses analizi ile e-posta iletimi
N Yalçin, Ü Ülker
Bilişim Teknolojileri Dergisi 4 (3), 37-46, 2011
42011
Frequency and risk factors of sleep problems among high school students who will undergo university entrance exam as a stressful experience.
S Cifcili, PC Ünalan, D Kıvrak, G Karaca, N Yalçın, A Uzuner
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 30 (1), 8-16, 2010
42010
Coğrafi Bilgi Sistemine dayalı jeolojik veri tabanı yönetimine Zonguldak bölgesinden bir örnek
C Seyis, NK Yalçın, S İnan
Türkiye 13, 29-31, 2002
42002
İnternet Sitelerine Yapılan Siber Saldırılar: 2015 Yılı Türk Kamu Siteleri İncelemesi
H ÇAKIR, N YALÇIN, MS KILIÇ
Güvenlik Stratejileri Dergisi 13 (25), 149-192, 2017
32017
Sending E-Mail with an Encrypting Algorithm Based on Private-Key Encryption
N Yalçın, U Köse
Proceeding of the International Conference on Information and Communication …, 2009
32009
A comparison of private university websites in Ankara according to their search engine optimizations
N YALCIN, A KILIC
AJIT-e 7 (23), 55, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20