ümit hüner
ümit hüner
klu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Effect of water absorption on the mechanical properties of flax fiber reinforced epoxy composites
U Huner
Advances in Science and Technology. Research Journal 9 (26), 2015
372015
Electrochemical impedance spectroscopic study of single-stranded DNA-immobilized electroactive polypyrrole-coated electrospun poly (ε-caprolactone) nanofibers
Z Guler, P Erkoc, AS Sarac
Materials express 5 (4), 269-279, 2015
362015
Effect of chemical surface treatment on flax-reinforced epoxy composite
U Huner
Journal of Natural Fibers 15 (6), 808-821, 2018
172018
Physical and mechanical properties of PP composites based on different types of lignocellulosic fillers
S Erdogan, U Huner
Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed. 33 (6), 1298-1307, 2018
92018
Effect of chemical treatment and maleic anhydride grafted polypropylene coupling agent on rice husk and rice husk reinforced composite
U Huner
Materials Express 7 (2), 134-144, 2017
92017
Plastik esaslı kompozit malzemelerin sıcak birleştirme işlemlerinin incelenmesi
Ü Hüner
62008
Atmospheric pressure plasma jet treatment of wheat straw for improved compatibility in epoxy composites
U Huner, HA Gulec, I Damar Huner
Journal of Applied Polymer Science 135 (6), 45828, 2018
42018
Comparisons of polypropylene composites: The effect of coupling agent on mechanical properties
U Huner
Online J. Sci. Technol 7, 28-40, 2017
32017
Effect of gas type and application distance on atmospheric pressure plasma jet-treated flax composites
U Huner, HA Gulec, I Damar Huner
Journal of Reinforced Plastics and Composites 36 (17), 1197-1210, 2017
22017
THE EFFECT OF THE WELDING PARAMETERS AND THE COUPLING AGENT ON THE WELDING OF COMPOSITES
SE Erdogan, U Huner
MATERIALI IN TEHNOLOGIJE/MATERIALS AND TECHNOLOGY 50 (5), 655-662, 2016
2*2016
Functionalized multi-walled carbon nanotubes and micro cellulose reinforced poly (vinyl alcohol) hybrid composite films: characterization and reprocessing performance
U HUNER
Politeknik Dergisi 22 (4), 935-945, 2019
12019
An Investigation about Welding Parameters of Polypropylene Matrix Composite
U Huner, ES Erdogan
Applied Mechanics and Materials 729, 67-72, 2015
2015
Çeşitli elyaflarla takviye edilmiş termoplastik kompozitlerin levha ekstrüzyonunun ve özelliklerinin incelenmesi
Ü Hüner
Trakya Üniversitesi, 2014
2014
UZUN ELYAF TAKVİYELİ SICAK BİRLEŞTİRMELİ POLİPROPİLEN KOMPOZİT LEVHA MALZEMELERİN ÇEKME DAYANIMI
Ü HÜNER, ES ERDOĞAN
ÇEŞİTLİ ELYAFLARLA TAKVİYE EDİLMİŞ TERMOPLASTİK KOMPOZİTLERİN LEVHA EKSTRÜZYONUNUN VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Ü HÜNER, MMA DALI
INVESTIGATION OF CREEP BEHAVIOUR OF FIBRE REINFORCEMENT PLASTICS
U HUNER, ES ERDOGAN
COMPARATIVE STUDY ABOUT A LAMINATED THERMOPLASTIC MATRIX COMPOSITE
U HUNER
KOMPOZİT MALZEMELERE AİT DENEYSEL VERİLERİN SONLU ELEMANLAR ANALİZİNDE KULLANILMASI
Ü HÜNER, ES ERDOĞAN
TAKVĠYELĠ PLASTĠKLERĠN KAYNAK KABĠLĠYETĠ VE DAYANIMININ ĠNCELENMESĠ
Ü HÜNER, ES ERDOĞAN
COMPARATIVE DEFLECTION ANALYSIS OF MULTILAYERED ORTHOTROPIC PLATES
F KARACAM, Ü HÜNER
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20