Takip et
Kadri Ağgün
Kadri Ağgün
Manas University
manas.edu.kg üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
KIRGIZİSTAN’DA SOSYAL DEĞİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
E AKGÖZ, K AĞGÜN, DU ERASLAN, A KORKMAZ
Türk Yurdu Dergisi, 2020
2*2020
Взаимоотношения Кыргызстана с Турецкой Республикой в области образования
К Аггюн
Ученый XXI века, 13-16, 2016
12016
Kırgızistan’da Din Eğitimi ve Din (i) Eğitim Modelleri
K AĞGÜN
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (2), 407-423, 2023
2023
BAĞIMSIZLIĞINDAN GÜNÜMÜZE KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
K AĞGÜN, ME ERENDOR
TÜRK DÜNYASINDA GÜNCEL SORUNLAR VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI, 165-186, 2023
2023
DİLDE, İŞTE FİKİRDE BİRLİK İÇİN EĞİTİMDE BİRLİK: TUDVA PROJESİ ÖRNEĞİ
Y ÖKSÜZ, E BAY, MA ULUSOY, F ŞİRAZ, K AĞGÜN, O ÖZGÜL
GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK DÜNYASI, 223-240, 2022
2022
KIRGIZLARIN MİLLÎ LİDERİ BİŞKEK BAATIR (ADI KALAN KAHRAMAN)
Z ADOBAŞEVA, K AĞGÜN
Kafdağı 6 (1), 14-24, 2021
2021
SPOR TARİHİ METODOLOJİSİ: KLASİK VE ÇAĞDAŞ
M TÜRKMEN, K AĞGÜN
SPOR VE BİLİM 7, 69-84, 2021
2021
KIRGIZİSTAN EĞİTİM TARİHİ (YENİLİK ve GELİŞMELER)
K Ağgün, E Amasya
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 12 (48), 394-401, 2020
2020
Кыргызстандагы коомдук билим берүү мекемелери жана ишмердүүлүгү
K AĞGÜN
JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES (ISSN: 2630-6417) 6 …, 2020
2020
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И РЕСПУБЛИКОЙ ТУРЦИЯ (1992-2012)
K AĞGÜN
UCHENYY XXI VEKA 5 (3), 37-42, 2020
2020
DEVLET SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEDE EĞİTİMİN ROLÜ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ
K Ağgün
TURAN-SAM 12 (46), 42-47, 2020
2020
KARAÇAY TÜRKLERİNİN GELENEKSEL OYUNLARI VE MITOLOJİK ETKİLER
K AĞGÜN
TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI VIII, 2019
2019
Türk Halklarında Spor Tarihçiliği Sorunu
M TÜRKMEN, K AĞGÜN
TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI-III, 2018
2018
ALTIBAKANIN (SELKİNÇEK) KIRGIZ KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ VE DİĞER KÜLTÜRLERLE ETKİLEŞİMİ
K AĞGÜN
Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Sporlar-Oyunlar Sempozyumu, 2017
2017
Türkiye-Kırgızistan Eğitim, Bilim ve Kültürel İlişkileri
K AĞGÜN
Kırgızistan Tarih-Toplum-Ekonomi-Siyaset, 427-435, 2017
2017
TÜRKİYE KIRGIZİSTAN EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ (1992-2012)
K AĞGÜN
ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 280-284, 2016
2016
DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN TURKEY AND KYRGYZSTAN EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
К Аггюн
Ученый XXI века, 30-37, 2016
2016
Пути укрепления государственной системы образования
К Аггюн
Ученый XXI века, 24-29, 2016
2016
РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ И КЫРГЫЗСТАНОМ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
К Аггюн
Ученый XXI века, 37, 2016
2016
KIRGIZİSTAN MİLLİ OYUNLARI
K AĞGÜN
TÜRK HALKLARININ GELENEKSEL SPOR OYUNLARI, 59-62, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20