Follow
Kenan Subaşi
Kenan Subaşi
Öğr.Gör. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yeni Teknolojiler ve Film Üretiminin Gelecek Normu: Sanal Stüdyolar
K Subaşi, AF Parsa
International Congress of Integrated Social Research and Interdisciplinary …, 2024
2024
İmgenin Maruz Kaldığı Şiddet: Sentetik İmgeler ve Dijital Dezenformasyon
K Subaşi, AF Parsa
IV International Symposium on Communication: Disinformation in the Digital …, 2024
2024
Konvansiyonelden Dijitale 360 Derece Medya Perspektifinde Dönüşen Biçimin İzini Sürmek: Behzat Ç. Örneği
K Subaşi, R Delice
SINIR/SIZ: Dünya Yapmak & Ötesi 1. Disiplinlerarası Sanat, Tasarım ve …, 2023
2023
Gündem Belirleme Kuramı Çerçevesinde DİJİTAL MEDYA
H Alp, H Yaman, K Subaşi
www.kriteryayinevi.com/urun/gundem-belirleme-kurami-cercevesinde-dijital-medya/, 2022
2022
Kadının Özgürlüğünü Arama Mücadelesi Perspektifinden Jane Campion’un Piyano Filmi Üzerine Bir Değerlendirme
H Alp, K Subaşi
Uluslararası Akademik Birikim Dergisi 5 (5), 285-294, 2022
2022
Popüler Kültür Ürünü Olarak Dizi Jenerikleri: “Dexter” ve “Şahsiyet” Dizisi Jeneriklerinin Biçim ve İçerik Açısından Karşılaştırılması
K Subaşi
Görsel İletişimde Disiplinlerarası Yaklaşımlar, 71-96, 2022
2022
New Challenges and New Opportunities Through Interactive Cinema in New Media Case Study: 360 Degree Film
K Subaşi, AF Parsa
CINEMA STUDIES, 1-19, 2022
2022
Ignacio Ramonet’in Medyanın Zorbalığı Kitabında Yer Alan Kavramlar Özelinde ATV Sabah Kuşağında Yayınlanan "Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert" İsimli Programların Analizi
H Alp, H Yaman, K Subaşi
Premium e-Journal of Social Science (PEJOSS) 5 (15), 327-336, 2021
2021
Reha Erdem’in Beş Vakit İsimli Filminin Münsterberg ve Arnheim’ın Kuramları Üzerinden İncelemesi
H Alp, H Yaman, K Subaşi
International Communication and Art Symposium (INCAS) 1, 31-32, 2021
2021
Ana Haber Bülten Jenerikleri Özelinde İzleyici Algısı Oluşumunda Görsel İmgelerin Kullanımı
H Alp, H Yaman, K Subaşi
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR) 8 (8 …, 2021
2021
14.15
K Subaşi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11