Follow
Erol Geçgin
Erol Geçgin
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hedef maliyetleme sisteminin menü analizinde kullanılması: bir yiyecek içecek işletmesinde yapılan uygulama ve sonuçları
L KOŞAN, E GEÇGİN
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (2), 391-410, 2013
262013
Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlik düzeylerinin analizi: Kafkas Üniversitesi Sarikamiş Kampüsünde bir araştirma
E Karadeniz, L KOŞAN, E GECGİN, M BEYAZGÜL
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2), 325-346, 2019
202019
Kars ilinin destinasyon imajı ve Doğu Ekspres’i deneyimi
SD Çanakçı, T Çanakçı, E Geçgin
OPUS International Journal of Society Researches 11 (18), 1876-1896, 2019
132019
Hedef maliyetleme sisteminin menü analizinde kullanılması: Bir yiyecek içecek işletmesinde yapılan uygulama ve sonuçlar
E Geçgin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
112013
Müşteri Beklentisi Ve Maliyet Yönetimi Hedef Maliyet Sistemi Ve Örnek Bir Uygulama
L Koşan, E Geçgin
Mali Çözüm Dergisi 106, 53-68, 2011
112011
Kobi kapsamındaki otel işletmelerinin finansal sorunları: Kars ve Erzurum illerinde bir araştırma
E Karadeniz, L Koşan, E GEÇGİN
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 15 (2), 302-319, 2018
92018
Turizm lisans öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi örneği
EKLKM BEYAZGÜL, E GEÇGİN
SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMART JOURNAL) 4 (13), 904-916, 2022
22022
KARS İLİNİN KÜLTÜREL MİRAS KAYNAKLARI VE SWOT ANALİZİ 1
K Çelik, E Geçgin
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2021
12021
GEVAŞ’IN SAKİN ŞEHİR POTANSİYELİ VE YEREL HALKIN SAKİN ŞEHİRE YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARI
E Geçgin, Y Kalkan, O Aslan
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 23 (90), 689-708, 2024
2024
Destination Branding in Ski Tourism from A Quality Perspective: The Case of Sarikamis Ski Resort
YF GEÇGİN EROL
2018
Turizm İşletmelerindeki İşgörenlerin Örgütsel Güven Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki
KM NAKTİYOK SERKAN,GEÇGİN EROL
2018
Preliminary Research for the Impact of Information System Usage in Family Companies on the Level of Institutionalization
F Yildirim, E Gecgin, E Karaman
On Designs of Rotating Savings and Credit Associations, 310, 0
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA Erdinç KARADENİZ1
L KOŞAN, E GEÇGİN, M BEYAZGÜL
MÜŞTERİ BEKLENTİSİ VE MALİYET YÖNETİMİ HEDEF MALİYET SİSTEMİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA COST MANAGEMENT AND CUSTOMER EXPECTATIONS TARGET COSTING SYSTEM AND A CASE STUDY
L KOŞAN, E GEÇGİN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14