Togan Karataş
Togan Karataş
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye ekonomisinde 2001 krizi sonrası süreçte cari işlemler açığının nedenleri üzerine bir inceleme
A Yılmaz, T Karataş
Marmara Üniversitesi İİ BF Dergisi 27 (2), 69-96, 2009
34*2009
Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Döviz Kurları Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi
E Ürkmez, T Karataş
ASOS Journal - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi., 393-409, 2017
122017
Küresel Kriz Sürecinde Altın Fiyatlarını Etkileyen Dinamikler
T Karataş, E Ürkmez
International Conference On Euroasian Economics, St. Petersburg - Rusya 1 (1 …, 2013
72013
Küreselleşme Sürecinde Finans Kapitalin Yükselişi ve 2007-2009 Dünya Ekonomik Krizi
T Karataş
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
62011
Bir Finansallaşma Göstergesi Olarak Türkiye Ekonomisinde Borçların Dönüşümü: 2002-2017
T Karataş
Marmara Üniversitesi İİB Dergisi 40 (2), 255-273, 0
1*
Radyo yayıncılığının dijitalleşmesi ve radyo dinleyicisinin dönüşümü
B Öztürk
Marmara Üniversitesi, 2017
2017
Türkiye ekonomisinde finansallaşma ve büyümenin istikrarı
T Karataş
Marmara Üniversitesi, 2017
2017
of Distance Learning in Turkey, in Higher Education and its
T Karatas
Adoption of Virtual Technologies for Business, Educational, and Governmental …, 2012
2012
Küreselleşme sürecinde finans kapitalin yükselişi ve 2007-2009 dünya krizi
T Karataş
Marmara Üniversitesi, 2011
2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9