Follow
Eminalp Malkoç
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRK BASININDA TRUMAN DOKTRİNİ VE TÜRKİYE'YE AMERİKAN YARDIMLARI (1947-1950)
E Malkoç
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 89-127, 2006
28*2006
Devrimin kültür fidanlığı: Halkevleri ve Kadıköy Halkevi
E Malkoç
Derlem Yayınları, 2009
232009
Doğu-Batı Ekseninde Bir Osmanlı Aydını: Ahmet Rıza Yaşamı ve Düşünce Dünyası
E Malkoç
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 93-162, 2007
202007
Cumhuriyet'ten Büyük Söylev'e Ankara-İstanbul İkilemi (1923-1927)
E Malkoç
Derin Yayınları, 2014
142014
Erken Cumhuriyet Döneminde Sıtma Mücadelesinin Alt Yapısı (1923-1927)
E Malkoç
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e salgın hastalıklar ve kamu sağlığı, 170-192, 2017
13*2017
20. Yüzyilin İkinci Yarisinda Türkiye ile Hindistan’in Siyasi İlişkileri
E Malkoç
Avrasya İncelemeleri Dergisi 5 (1), 109-145, 2016
8*2016
Cumhuriyet Halk Partisi Belgelerinde Yurtdışındaki Đlk ve Tek Halkevi Örneği: Londra Türk Halkevi
E Malkoç
Türkoloji Kültürü, C: II, 35-55, 0
8*
Erken cumhuriyet döneminde İstanbul’da turizm etkinlikleri ve turizmi geliştirme çabaları (1923-1938)
E Saral, E Malkoç
XVIII. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler 5, 345-366, 2018
72018
Bir Aydınlanma Projesi Halkevlerinin Tasfiye Süreci
E Malkoç
Türkoloji Kültürü 3 (6), 5-17, 2010
72010
Avrupa Dengelerinin Gölgesinde İşkodra Kuşatması
E Malkoç
Türkoloji Kültürü, 0
7*
Doğu Batı Ekseninde Bir Osmanlı Aydını: Ahmet Rıza Yaşamı ve Düşünce Dünyası” İstanbul Üniversitesi
M Eminalp
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yakın Dönem Türkiye …, 2007
6*2007
Ebü'l-Ahrâr Ahmet Rıza Bey: bir pozitivistin hayatı, yazışmaları ve düşünce dünyası
E Malkoç
Der Yayınları, 2017
52017
Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Basının İşçilere Bakışından Bir Kesit: Meslek Gazetesinin Perspektifinden Türkiye’deki İşçi Sınıfının Geçmişi ve İşçi Hareketleri
E Malkoç
LaborComm 2013 Bildiriler Kitabı(laborcomm. org/wpcontent/uploads/2014/05 …, 2014
5*2014
“SİVİL AMİRAL” LAKABIYLA TANINAN GAZETECİ ABİDİN DAVER’İN KALEMİNDEN TÜRK DENİZCİLİĞİ
E Malkoç
İLETİŞİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 58, 2015
4*2015
KADIKÖY HALKEVİ VE FAALİYETLERİ 1935-1951
E Malkoç, A Şahin, S Malhasyan, S Solgun
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 105-165, 2012
42012
20. Yüzyılın İkinci Yarısında Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Boyutlarıyla Türkiye-Hindistan İlişkileri
E Malkoç
Geçmişten Günümüze Türkiye-Hindistan İlişkileri Uluslararası Sempozyumu …, 2022
32022
İtalyanların Trablusgarp Savaşı Sırasında Oniki Ada’yı İşgallerinin Türk Basınındaki Yankısı: İkdam ve Şehbal Örnekleri
E MALKOÇ
Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl 16, 79-117, 2020
32020
İkdam Gazetesinin Sütunlarında Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 1927 Kongresi ve Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Nutuk’u
E Malkoç
Türk Kamuoyu Algısında Nutuk içinde, 51-80, 2014
32014
The Liquidation Process of an Enlightenment Project People's Houses.
E Malkoç
International Review of Turkology 1 (1), 2008
22008
Türk Basınında Truman Doktrini ve Türkiye’ye ABD Yardımları (1947–1950)
M Eminalp
Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 2006
22006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20