Fatma Burcu Topu
Fatma Burcu Topu
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Atatürk Üniversitesi
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
3D virtual learning environments in education: A meta-review
I Reisoğlu, B Topu, R Yılmaz, TK Yılmaz, Y Göktaş
Asia Pacific Education Review 18 (1), 81-100, 2017
722017
Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri
S Sibel, A ŞEKERCİ, B Kurban, T Fatma, T Demirel, C Tosun, T Demirci, ...
Bilişim teknolojileri dergisi 1 (3), 2008
572008
Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri - Effective Technology Use in Teacher Education: The views of Faculty …
Y Sadi, S., Şekerci, A.R., Kurban, B., Topu, F. B
Bilişim Teknolojileri Dergisi - Journal of Informatics Technologies 1 (3), 43-49, 2008
57*2008
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler - ICT Teachers' Assigned Roles and Expectations from Them
FB Topu, Y Göktaş
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri - Educational Sciences: Theory …, 2012
48*2012
Retention and flow under guided and unguided learning experience in 3D virtual worlds
O Baydas, T Karakus, FB Topu, R Yilmaz, ME Ozturk, Y Goktas
Computers in Human Behavior 44, 96-102, 2015
252015
Social presence and motivation in a three-dimensional virtual world: An explanatory study
RM Yilmaz, FB Topu, Y Goktas, M Coban
Australasian Journal of Educational Technology 29 (6), 2013
212013
The effects of guided-unguided learning in 3d virtual environment on students' engagement and achievement
FB Topu, Y Goktas
Computers in Human Behavior 92, 1-10, 2019
172019
An examination of the studies on foreign language teaching in pre-school education: A bibliometric mapping analysis
RM Yilmaz, FB Topu, A Takkaç Tulgar
Computer Assisted Language Learning, 1-24, 2019
152019
Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarim ögelerinin motivasyon boyutlari açisindan incelenmesi
I Reisoglu, R Yilmaz, M Çoban, FB Topu, T Karkus, Y Göktas
Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction …, 2015
152015
Öğretim teknolojisi araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik önlemleri
F TOPU, Ö BAYDAŞ, Z TURAN, Y GÖKTAŞ
132013
The development of a criteria list for the selection of 3d virtual worlds to design an educational environment
R M Yilmaz, I Reisoglu, FB Topu, T Karakus, Y Goktas
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 (4 …, 2015
72015
Yüz yüze öğretimden uzaktan öğretime geçişte öğretim elemanlarinin rol değişimleri
FB Topu, Ö Baydaş, T Demirel, S Karaman
International Educational Technology Conference (IETC), 25-27, 2011
72011
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarındaki rolleri. beklentiler ve karşılaşılan problemler: erzurum ili örneği
FB Topu
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi. Erzurum, 2010
72010
Information retention’s relationships with flow, presence and engagement in guided 3D virtual environments
FB Topu, İ Reisoğlu, TK Yılmaz, Y Göktaş
Education and Information Technologies 23 (4), 1621-1637, 2018
62018
3B sanal dünyalar ve kullanım alanları
ST Tokel, FB Topu
Pegem Atıf İndeksi, 1-24, 2017
52017
Common reliability and validity strategies in instructional technology research
T Fatma, Ö BAYDAŞ, Z Turan, Y GÖKTAŞ
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (1), 110-126, 2013
42013
Common reliability and validity strategies in instructional technology research
T Fatma, Ö BAYDAŞ, Z Turan, Y GÖKTAŞ
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (1), 110-126, 2013
42013
Öğrenme Teorileri Üzerine İnşa Edilen Web 2.0 Uygulamalarının İncelenmesi
A Topuz, Ö YILDIRIM, T Fatma, Y Göktaş
Bilişim Teknolojileri Dergisi 8 (2), 59, 2015
32015
3B sanal öğrenme ortamlarının geliştirilme süreci
FB Topu
Pegem Atıf İndeksi, 43-58, 2017
12017
ÖĞRETİMSEL VİDEOLARIN TEMEL BİLGİSAYAR DERSLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
FB Topu
Education Sciences 7 (2), 621-629, 2012
12012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20