Follow
Assist. Prof. Dr. Fatma Burcu Topu
Assist. Prof. Dr. Fatma Burcu Topu
Computer Education and Instructional Technologies (CEIT), Atatürk University, Türkiye
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
3D virtual learning environments in education: A meta-review
I Reisoğlu, B Topu, R Yılmaz, T Karakuş Yılmaz, Y Göktaş
Asia Pacific Education Review 18 (1), 81-100, 2017
1002017
Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri
S Sibel, A ŞEKERCİ, B Kurban, T Fatma, T Demirel, C Tosun, T Demirci, ...
Bilişim teknolojileri dergisi 1 (3), 2008
732008
Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri - Effective Technology Use in Teacher Education: The views of Faculty …
Y Sadi, S., Şekerci, A.R., Kurban, B., Topu, F. B
Bilişim Teknolojileri Dergisi - Journal of Informatics Technologies 1 (3), 43-49, 2008
73*2008
Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler - ICT Teachers' Assigned Roles and Expectations from Them
FB Topu, Y Göktaş
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri - Educational Sciences: Theory …, 2012
52*2012
An examination of the studies on foreign language teaching in pre-school education: A bibliometric mapping analysis
RM Yilmaz, FB Topu, A Takkaç Tulgar
Computer Assisted Language Learning 35 (3), 270-293, 2022
322022
Retention and flow under guided and unguided learning experience in 3D virtual worlds
O Baydas, T Karakus, FB Topu, R Yilmaz, ME Ozturk, Y Goktas
Computers in Human Behavior 44, 96-102, 2015
322015
Social presence and motivation in a three-dimensional virtual world: An explanatory study
RM Yilmaz, FB Topu, Y Goktas, M Coban
Australasian Journal of Educational Technology 29 (6), 2013
322013
The effects of guided-unguided learning in 3d virtual environment on students' engagement and achievement
FB Topu, Y Goktas
Computers in Human Behavior 92, 1-10, 2019
282019
Öğretim teknolojisi araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik önlemleri
F TOPU, Ö BAYDAŞ, Z TURAN, Y GÖKTAŞ
Çukurova University Faculty of Education Journal 42, 2013
182013
Common reliability and validity strategies in instructional technology research
T Fatma, Ö BAYDAŞ, Z Turan, Y GÖKTAŞ
Çukurova University Faculty of Education Journal 42 (1), 110-126, 2013
122013
Common reliability and validity strategies in instructional technology research
T Fatma, Ö BAYDAŞ, Z Turan, Y GÖKTAŞ
Çukurova University Faculty of Education Journal 42 (1), 110-126, 2013
122013
Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarım öğelerinin motivasyon boyutları açısından incelenmesi
İ Reisoğlu, R Yilmaz, M Çoban, FB Topu, T KARKUŞ, Y Göktaş
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 5 (3), 257-272, 2015
102015
Yüz yüze öğretimden uzaktan öğretime geçişte öğretim elemanlarinin rol değişimleri
FB Topu, Ö Baydaş, T Demirel, S Karaman
International Educational Technology Conference (IETC), 25-27, 2011
102011
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin okullarındaki rolleri, beklentiler ve karşılaşılan problemler: Erzurum ili örneği
FB Topu
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi. Erzurum, 2010
102010
Information retention’s relationships with flow, presence and engagement in guided 3D virtual environments
FB Topu, İ Reisoğlu, TK Yılmaz, Y Göktaş
Education and Information Technologies 23 (4), 1621-1637, 2018
92018
The development of a criteria list for the selection of 3d virtual worlds to design an educational environment
R M Yilmaz, I Reisoglu, FB Topu, T Karakus, Y Goktas
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 17 (4 …, 2015
82015
Öğrenme teorileri üzerine inşa edilen web 2.0 uygulamaları: Science direct veri tabanı incelenmesi
A Topuz, Ö YILDIRIM, T Fatma, Y Göktaş
Bilişim Teknolojileri Dergisi 8 (2), 59-69, 2015
82015
3B sanal dünyalar ve kullanım alanları
Y GÖKTAŞ, FB TOPU, M ÇOBAN, T KARAKUŞ YILMAZ, Ö BAYDAŞ, ...
3 Boyutlu Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı, 2017
62017
boyutlu sanal dünyalarda buradalık ve sosyal buradalık. 4
R Küfrevioğlu, FB Topu, M Çoban, Y Göktaş
Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi 4 (7), 3
63
Effects of teaching a computer programming language via hybrid interface on anxiety, cognitive load level and achievement of high school students
A Unal, FB Topu
Education and Information Technologies 26 (5), 5291-5309, 2021
22021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20