Yalin Kilic Turel
Yalin Kilic Turel
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Profesör, Fırat Üniversitesi
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Teachers' belief and use of interactive whiteboards for teaching and learning
YK Türel, TE Johnson
Journal of Educational Technology & Society 15 (1), 381-394, 2012
3242012
Predicting dropout student: an application of data mining methods in an online education program
E Yukselturk, S Ozekes, YK Türel
European Journal of Open, Distance and e-learning 17 (1), 118-133, 2014
1912014
An interactive whiteboard student survey: Development, validity and reliability
YK Türel
Computers & Education 57 (4), 2441-2450, 2011
1422011
Instructional interactive whiteboard materials: Designers’ perspectives
YK Türel, C Demirli
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1437-1442, 2010
1012010
Teachers\'Negative Attitudes towards Interactive Whiteboard Use: Needs and Problems
YK Türel
Elementary Education Online 11 (2), 2012
902012
Developing teachers’ utilization of interactive whiteboards
Y Turel
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2010
802010
Öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına yönelik olumsuz tutumları: Problemler ve ihtiyaçlar
YK Türel
İlköğretim Online 11 (2), 423-439, 2012
582012
Çevrimiçi uzaktan eğitimde kullanılan farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bir inceleme
Y Balta, YK Türel
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2013
372013
Öğrenme nesneleri ile zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının öğrenci başarıları tutumları ve motivasyonları üzerine etkisi
YK Türel
Unpublished doctoral dissertation). Fırat University, Institute of Social …, 2008
362008
The relationship between Internet addiction and academic success of secondary school students
YK Türel, M Toraman
Anthropologist 20 (1), 2, 2015
302015
The effects of an ARCS based e-book on student's achievement, motivation and anxiety
YK Turel, SO Sanal
Computers & Education 127, 130-140, 2018
222018
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının e-kitap ve etkileşimli e-kitap kavramına ilişkin metaforik algıları
S Özer, YK Türel
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2), 1-23, 2015
202015
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi
C Demirli, YK Türel, B Özmen
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, 26-28, 2010
202010
Relationships between students' perceived team learning experiences, team performances, and social abilities in a blended course setting
YK Türel
The Internet and Higher Education 31, 79-86, 2016
182016
3.18. ÇEVRİMİÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE İLETİŞİM MODÜLÜ
A Varol, YK Türel
Turkish Online Journal Of Educational Technology 2 (1), 2003
152003
A Multi Hidden Recurrent Neural Network with a Modified Grey Wolf Optimizer
TA Rashid, DK Abbas, YK Turel
PLOS ONE, 2019
122019
Comprehensive evaluation of learning objects-enriched instructional environments in science classes
YK Turel, M Gürol
Contemporary Educational Technology 2 (4), 264-281, 2011
122011
Analysis of mobile learning as an innovation in higher education: a comparative study of three countries
S Hao, M Cui, VP Dennen, YK Türel, L Mei
International Journal of Mobile Learning and Organisation 11 (4), 314-339, 2017
102017
Interactive whiteboards in higher education: Instructors first impressions
C Demirli, YK Turel
Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research 12 (49 A), 199-214, 2012
82012
ARCS Motivasyon Modeline Yönelik Tasarlanan Z-Kitaplara İlişkin Görüşler
F Varol, S Özer, YK Türel
Journal of Instructional Technologies & Teacher Education 3 (3), 1-8, 2014
62014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20